histerektomíja -e ž  operacijska odstranitev maternice  sin. hysterectomia

Proste zveze:
laparoskopska ~, totalna vaginalna ~;  

Razložene stalne zveze:
abdominalna ~ histerektomija po prerezu sprednje trebušne stene sin. hysterectomia abdominalis;  prim. Wertheimova operacija, Wertheim-Meigsova operacija, Wertheim-Meigs-Novakova operacija;
laparoskopsko asistirana vaginalna ~ vaginalna histerektomija pod laparoskopskim nadzorom sin. LAVH;
radikalna ~ odstranitev celotne maternice s parametriji in zgornjim delom nožnice, lahko je pridružena bilateralna pelvična limfadenektomija in ovariektomija;
subtotalna ~ odstranitev samo telesa maternice, vrat maternice ostane na mestu;
supracervikalna ~ subtotalna → histerektomija;
totalna ~ odstranitev celotne maternice;
vaginalna ~ histerektomija skozi nožnico sin. hysterectomia vaginalis, Schautova operacija Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek