in- 

1. predpona v sestavljenkah za izražanje nasprotja, zanikanja  prim. de-: inkontinenca 

2. predpona v sestavljenkah za izražanje gibanja navznoter ali stanja znotraj česa  prim. eks-: invaginacija Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek