karcinóm -a  epitelijska maligna novotvorba  sin. Ca, cancer, carcinoma, epiteliom (2), kancer, rak (1);  prim. malignom, sarkom

Proste zveze:
acinocelični ~, analni ~, bronhialni ~, drobnocelični ~, genitalni ~, nedrobnocelični ~, pljučni ~, ~ analnega kanala, ~ anusa, ~ dojk, ~ endometrija, ~ jajcevodov, ~ jajčnikov, ~ pankreasa, ~ penisa, ~ poligonalnih celic, ~ ščitnice, ~ uterine tube, ~ vagine, ~ vratu maternice, ~ vulve, ~ želodca, limfoepitelijski ~, nazofaringealni ~, pljučni ~, psevdosarkomski ~, sarkomatoidni ~ ledvičnih celic, velikocelični ~;  

Stalne zveze:
adenom s ~om;  

Razložene stalne zveze:
adenoidnocistični ~ maligni tumor iz celičnih in cističnih struktur v žlezah slinavkah, bronhusih in sapniku (pojavlja se v kribriformni, tubularni in solidni obliki) sin. carcinoma adenoides cysticum, cilindrom (2);
adenomatozni ~ → adenokarcinom;
alveolocelularni ~ bronhioloalveolarni → karcinom;
anaplastični ~ nediferencirani karcinom z izgubo epitelijske strukture sin. carcinoma anaplasticum;
bazalnocelični ~ → bazaliom;
bazoskvamozni ~ redek agresivni karcinom z lastnostmi bazalioma in skvamoznega karcinoma;
bronhioloalveolarni ~ ki nastane iz epitelija terminalnih bronhiolusov in se širi ob alveolarnih stenah sin. adenomatosis pulmonis, bronhioloalveolarni rak, carcinoma alveolocellulare, pljučna adenomatoza;
bronhogeni ~ karcinom ploščatoceličnega in ovsastoceličnega tipa, ki izvira iz bronhialne sluznice sin. bronhogeni rak;
cilindričnocelični ~ ki ga sestavljajo celice valjaste oblike;
duktalni ~ najpogostejši karcinom dojk, ki tvori abortivne žlezne tvorbe;
eksofitični ~ neoplastična, navzven rastoča tvorba epitelija sin. carcinoma exophyticum;
embrionalni ~ tumor, ki vznikne iz teratoma, največkrat v modih ali jajčniku sin. carcinoma embryonale;
epidermoidni ~ ploščatocelični → karcinom;
fibrolamelarni hepatocelularni ~ karcinom jetrnih celic, pri katerem so neoplastične celice urejene v široke trakove, ki so ločeni med seboj s kolagenskimi pretini;
folikularni ~ karcinom ščitnice s tvorjenjem foliklov;
gigantocelularni ~ ki ima mnogo orjaških tumorskih celic sin. carcinoma gigantocellulare;
hepatocelularni ~ karcinom jetrnih celic, pri katerem histološki vzorec v večji ali manjši meri ponazarja trabekularno ureditev jetrnih celic;
holangiocelularni ~ karcinom epitelija znotrajjetrnih žolčnih vodov prim. Klatskinov tumor;
indolentni ~ prostate tumor prostate, ki raste počasi, ni invaziven in ne metastazira;
infiltrativni ~ ki se vrašča v zdravo tkivo organa, kjer je nastal, in tudi v sosednja tkiva;
insularni ~ ščitnice otočki rakavih celic v tkivu ščitnice;
intraduktalni ~ maligna epitelijska novotvorba, ki nastane v izvodilih organa;
intraepidermalni ~ karcinomske spremembe brez znakov širjenja zunaj pokožnice;
intraepitelijski ~ ki je omejen na epitelij, v katerem je nastal, in ne prodira skozi bazalno membrano sin. carcinoma in situ, carcinoma intraepitheliale, carcinoma praeinvasivum, intraepitelijski rak, ničti stadij raka;
intramukozni ~ karcinomsko spremenjeni epitelij žlez v sluznici brez znakov stromalne invazije sin. carcinoma intramucosum;
invazivni ~ pri katerem maligno tkivo prerašča in uničuje ortotopno normalno tkivo sin. carcinoma invasivum, invazivni rak;
~ ledvičnih celic karcinom ledvice, ki izvira iz celic zvitih proksimalnih tubulov in predstavlja več kot 90 % ledvičnih malignomov, zanj so po histološkem barvanju značilne celice s svetlo citoplazmo (v 75 % primerov), podobne celicam nadledvične žleze sin. Grawitzev tumor, hipernefrom, RCC;  prim. ledvični rak;
~ Merklovih celic → tumor Merklovih celic;
kloakogeni ~ redek anorektalni tumor, ki izvira iz ostankov kloakine membrane pri embriju;
kribriformni ~ dojk karcinom s številnimi okroglimi praznimi prostori v histološkem preparatu;
latentni ~ ki ostaja daljši čas lokaliziran in brez simptomov prim. okultni karcinom;
lobularni ~ invazivni karcinom dojk, grajen iz drobnih razsejanih celic, včasih urejenih v vrste;
makrocelularni ~ karcinom iz velikih, slabo diferenciranih celic, navadno v pljučih;
medularni ~ mehek, možganovini podoben karcinom z zelo malo vezivnega ogrodja sin. carcinoma medullare, medularni tumor;
medularni ~ ščitnice karcinom ščitnice iz parafolikularnih celic, ki lahko secernira kalcitonin;
metaplastični ~ žlezni karcinom, v katerem prevladujejo predeli, ki imajo vretenastocelično, ploščatocelično in/ali mezenhimsko podobo;
metastatski ~ ki se je preselil v drugo tkivo zunaj področja, kjer je nastal sin. carcinoma metastaticum;
mikrocelularni ~ zelo maligni karcinom majhnih anaplastičnih celic, navadno v pljučih prim. ovsastocelični karcinom;
mikrocistični ~ kožnih adneksov rakavo tkivo v obliki počasi rastoče leha ali vozliča na koži, izpostavljeni soncu, ki izvira iz znojnic;
mikroinvazijski ~ vdor rakavega tkiva skozi bazalno membrano, ugotovljiv samo z mikroskopom;
mucinozni ~ adenokarcinom z obilno sluzjo sin. carcinoma gelatinosum, carcinoma mucinosum, carcinoma mucosum, koloidni rak;
mukoepidermoidni ~ adenokarcinom, navadno žlez slinavk, s celicami, ki izločajo sluz, in predeli ploščatoceličnega karcinoma ter predeli nediferenciranih celic (preiskuje se morebitna povezava s humanim citomegalovirusom) sin. carcinoma mucoepidermoides;
nediferencirani ~ maligno karcinomsko tkivo, ki ne kaže več nobene podobnosti z izvornim tkivom sin. nediferencirani rak;
neinfiltrativni ~ intraepitelijski → karcinom;
neinvazivni ~ intraepitelijski → karcinom;
okultni ~ karcinom manjših razsežnosti, ki je lokaliziran in dalj časa ni kazal simptomov prim. latentni karcinom;
osifikantni ~ ki osificira sin. carcinoma ossificans;
ovsastocelični ~ zelo maligni tumor iz majhnih celic, podobnih zrnu ovsa, ki nastane najpogosteje v pljučih sin. oat cell carcinoma;  prim. mikrocelularni karcinom;
papilarni ~ ki raste v obliki resic in bradavic sin. carcinoma papillare;
planocelularni ~ ploščatocelični → karcinom;
ploščatocelični ~ maligna novotvorba iz celic ploščatega epitelija sin. carcinoma epidermoides, carcinoma planocellulare;
predinvazivni ~ intraepitelijski → karcinom;
prehodnocelični ~ ki zraste iz celic prehodnega epitelija;
primarni ~ iz katerega nastajajo morebitni zasevki;
radiacijski ~ ki nastane zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju sin. radiacijski rak;
scirozni ~ skirozni → karcinom;
sekundarni ~ metastatski → karcinom;
sigilocelularni ~ pri katerem sestavljajo maligno tkivo tudi celice pečatnice (npr. pri Krukenbergovem /F. E./ tumorju) sin. sigilocelularni rak;
skirozni ~ trd rakav tumor z veliko gostega veziva v stromi sin. carcinoma scirrhosum, fibrocarcinoma, fibrokarcinom, scirrhus, skirus;
skvamozni ~ ploščatocelični karcinom z malo vezivnega ogrodja sin. carcinoma squamosum, SCC;
solidni ~ ki nima svetline med celicami sin. carcinoma solidum, solidni rak;
spinocelularni ~ skvamozni karcinom kože, pogosto keratotičen, manj pogost kot bazaliom, vendar bolj invaziven, lahko metastazira po limfni poti sin. spinaliom, carcinoma spinocellulare;
steklastocelični ~ redkejši invazivni karcinom vratu maternice iz celic, ki imajo pod svetlobnim mikroskopom svetlo, svetlobo močno lomečo citoplazmo;
svetlocelični ~ karcinom iz celic z optično prazno citoplazmo (npr. mezonefrom, karcinom ledvičnih celic);
trabekularni ~ kože → tumor Merklovih celic;
verukozni ~ varianta dobro diferenciranega ploščatoceličnega karcinoma, ki se pogosto pojavlja na ustni sluznici, pa tudi v grlu, lahko invadira, toda redko metastazira sin. carcinoma verrucosum;
vretenastocelični ~ ki je grajen iz vretenastih celic in ga je zato včasih težko ločiti od sarkoma;
zgodnji ~ ki kaže le mikroskopsko vidne znake invazivne rasti;
želatinasti ~ mucinozni → karcinom;
žlezni ~ ki nastane iz žleznega tkiva Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek