kazuístika -e ž  sestava in preučevanje bolezenskih primerov 

Proste zveze:
~ abdominalnih bolezni, ~ raka;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek