kíla -e ž  vrinjenje in izstopanje tkiva, organa ali njegovega dela skozi nenaravno ali nenormalno razširjeno odprtino v telesne votline ali v podkožje, kjer se pojavi izboklina  sin. hernia, hernija

Stalne zveze:
inkarceracija ~e;  

Razložene stalne zveze:
abdominalna ~ kila v trebušni votlini ali izstopanje organov iz nje v podkožje sin. hernia abdominalis;
aksialna hiatusna ~ zdrsnjenje kardije navzgor skozi ezofagealni hiatus (kilne vreče ni) sin. hernia hiatalis axialis;
akvirirana ~ ki je pridobljena pri delu ali dvigovanju bremen sin. hernia acquisita;
Bochdalekova ~ prirojena kila z izstopanjem trebušnih organov v prsno votlino zaradi defekta posterolateralnega dela diafragme sin. hernia Bochdalek;
brazgotinska ~ ki nastane v brazgotini po operaciji ali poškodbi, navadno na trebuhu sin. hernia in cicatrice;
diafragmalna ~ vrinjenje abdominalnih organov v prsno votlino skozi prirojeno ali travmatsko nenormalno odprtino v diafragmi sin. diafragmalna hernija, hernia diaphragmatica, viscerotoraks;  prim. diafragmalna eventracija;
dimeljska ~ kila v ingvinalnem predelu zaradi izstopanja črevesnih vijug v ingvinalni kanal sin. hernia inguinalis;
dimeljska prirojena ~ razvojna nepravilnost, pri kateri je črevesna vijuga vrinjena skozi celotni ingvinalni kanal sin. hernia inguinalis congenita;
direktna dimeljska ~ ki izstopa medialno od globokega ingvinalnega obročka skozi ingvinalni trigonum v podkožje sin. hernia inguinalis directa;
drseča ~ ki nastane, kadar se vriva oziroma drsi cekum desno ali sigmoidni kolon levo v kilno vrečo v mali medenici, tudi drsenje želodca oziroma kardije v toraks sin. hernie par glissement;
duodenojejunalna ~ Treitzeva → kila;
epigastrična ~ ki nastane zaradi okvare v beli črti med popkom in ksifoidnim procesusom sin. hernia epigastrica, hernia lineae albae;
femoralna ~ stegenska → kila;
hiatusna ~ pri kateri je del želodca premaknjen skozi požiralnikov hiatus v mediastinum sin. hernia hiatalis, hiatusna hernija;
indirektna dimeljska ~ pri kateri vstopa kilna vreča v ingvinalni kanal skozi globoki ingvinalni obroček sin. hernia inguinalis indirecta, hernia inguinalis obliqua;
ingvinalna ~ dimeljska → kila;
ingvinalna prirojena ~ dimeljska prirojena → kila;
inkarcerirana ~ ukleščena → kila;
intraperitonealna ~ kila skozi defekt v peritoneju ali mezenteriju (npr. skozi epiploični foramen), ki nima kilne vreče, ali kila, ki je posledica nenormalnega sukanja črevesa in je njena kilna vreča iz mezenterija;
ireponibilna ~ nereponibilna → kila;
ishiadična ~ kila skozi veliki ali mali ishiadični foramen sin. hernia glutealis, hernia ischiadica;
ishiorektalna ~ izstopanje kilne vreče med vlakna mišice dvigalke zadnjika sin. hernia ischiorectalis;
~ pulpe vrinjenje zobne pulpe skozi zobnino;
kongenitalna ~ prirojena → kila;
labialna ~ vrinjenje kilne vreče z vsebino v veliki labij sin. hernia labialis, labialna hernija;
Larreyeva ~ kila skozi sternokostalni trigonum prepone;
Littréjeva ~ pri kateri je v kilni vreči Meckelov divertikel sin. hernia Littré;
lumbalna ~ izbočenje v področju lumbalnega trigonuma sin. hernia lumbalis;
Morgagnijeva ~ parasternalna → kila;
možganska ~ → herniacija možganov;
nereponibilna ~ pri kateri se ne da reponirati črevesna vijuga oziroma vsebina kilne vreče zaradi prirastlin med kilno vrečo in kilno vsebino sin. hernia irreponibilis, prim. prirasla kila;
notranja ~ kila v trebušni votlini, in ne v trebušni steni sin. hernia interna;
obturatorna ~ vrinjenje kilne vreče skozi obturatorni kanal sin. hernia obturatoria;
paraezofagealna ~ vrinjenje zgornjega dela želodca navzgor, navadno na levi strani skozi ezofagealni hiatus sin. hernia paraoesophagealis;
parasternalna ~ kila skozi kongenitalni defekt diafragme v prostor ob sternumu sin. hernia parasternalis, Morgagnijeva hernija;
parastomalna ~ ki je v področju brazgotine ob stomi;
paraumbilikalna ~ ki prehaja skozi šibko mesto v trebušni steni ob popku sin. hernia paraumbilicalis;
perinealna ~ kila skozi pelvično diafragmo sin. hernia perinealis, perinealna hernija;
pooperacijska ~ ki se razvije v operacijski brazgotini sin. hernia postoperativa;
popkovna fiziološka ~ → omfalokela;
popkovna ~ izboklina peritoneja in trebušnih organov skozi popek sin. eksomfalos, hernia umbilicalis, umbilikalna hernija;
potravmatska ~ ki nastane po poškodbi trebušne stene sin. hernia posttraumatica;
preponska ~ diafragmalna → kila;
pridobljena ~ akvirirana → kila;
prirasla ~ pri kateri je kilna vsebina prirasla na kilno vrečo sin. hernia accreta;
prirojena ~ navadno indirektna dimeljska kila, ki nastane zaradi nezraščanja vaginalnega procesusa peritoneja po spustu moda skozi ingvinalni kanal med embrionalnim razvojem sin. hernia congenita;
prosta ~ ki ni vkleščena sin. hernia libera;
reponibilna ~ ki jo je mogoče z roko reponirati sin. hernia reponibilis;
retroperitonealna ~ Treitzeva → kila;
reverzibilna ~ ki izgine sama od sebe (npr. pri ležanju);
Richterjeva ~ kila pri ukleščenju ali strangulaciji dela stene črevesa v kilni vreči (pri čemer je navadno prizadet njen krvni obtok);
Schmorlova ~ Schmorlova → bolezen;
skrotalna ~ dimeljska kila, pri kateri je črevesna vijuga prišla v skrotum sin. hernia scrotalis;
Spigeliusova ~ redka kila v spodnjem delu preme trebušne mišice;
stegenska ~ ki izstopa skozi femoralni kanal sin. hernia femoralis;
strangulirana ~ ki je zadrgnjena zaradi adhezij, pogosto z okvaro prekrvljenosti črevesne stene sin. hernia strangulata;
travmatska diafragmalna ~ diafragmalna kila, nastala kot posledica poškodbe;
trebušna ~ abdominalna → kila;
Treitzeva ~ kila v zgornji duodenalni recesus sin. hernia duodenojejunalis, hernia retroperitonealis, hernia Treitz;
ukleščena ~ pri kateri je kilna vsebina stisnjena na kilnem vratu tako, da se ne da reponirati in je navadno ovirana prekrvljenost sin. hernia incarcerata, ukleščena hernija;
umbilikalna ~ popkovna → kila;
unkusna ~ unkusna → herniacija;
ventralna ~ kila v trebušni steni, navadno po operaciji na trebuhu sin. hernia ventralis;
vodéna ~ → hidrokela;
zadrgnjena ~ ukleščena → kila Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek