lakúna -e ž  jamica, odprtina, vdolbina, votlina, omejen defekt  sin. lacuna

Razložene stalne zveze:
cerebralne ~e majhni globoki cerebralni infarkti zaradi okluzije malih terminalnih vej cerebralnih arterij;
erozijska ~ lakuna na površju kostnine, ki navadno vsebuje osteoklaste;
Howshipova ~ lakuna v kostni trabekuli, ki jo izdolbe osteoklast;
kostna ~ → lakuna osteocita;
~ osteocita lakuna v kostnini, v kateri je osteocit sin. lacuna ossea;
mišična ~ odprtina med zgornjim robom kolčnice in ingvinalnim ligamentom, skozi katero potekata iliopsoasna mišica in femoralni živec sin. lacuna musculorum;
Morgagnijeva ~ uretralna → lakuna;
trofoblastne ~e majhni prostori v sinciciotrofoblastu, ki se zlijejo v intervilozne prostore placente in jih napolnjuje materina kri;
uretralna ~ vsaka od številnih lakun v sluznici sečnice, v katere se ponekod izlivajo uretralne žleze sin. lacuna urethralis;
žilna ~ odprtina med zgornjim robom kolčnice in ingvinalnim ligamentom, skozi katero potekata femoralna arterija in vena sin. lacuna vasorum Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek