lipoproteín -a  katerikoli od kompleksov lipidov z apolipoproteini, ki se med seboj razlikujejo po lipidni in beljakovinski sestavi, transportna oblika lipidov v krvi, nekateri pri zvišani koncentraciji predstavljajo dejavnik tveganja za aterosklerozo, s centrifugiranjem se lahko ločijo zaradi različne gostote (hilomikroni, VLDL, LDL, IDL, HDL), z elektroforezo pa zaradi različnega naboja (lipoproteini alfa, prebeta in beta) 

Proste zveze:
serumski ~;  

Stalne zveze:
elektroforeza serumskih ~ov;  

Razložene stalne zveze:
~ a lipoproteinska frakcija gostote 1,05—1,10 g/ml, zvišana koncentracija povečuje tveganje za koronarno bolezen sin. HDL1, Lp(a);
~ alfa oznaka za lipoprotein velike gostote pri elektroforezi krvne plazme;
~ beta oznaka za lipoprotein majhne gostote pri elektroforezi krvne plazme;
~ majhne gostote skupina lipoproteinov, ki prenaša holesterol v ekstrahepatična tkiva, nastaja v krvi iz lipoproteinov zelo majhne gostote (VLDL) preko lipoproteinov srednje gostote (IDL), iz krvi se odstranjuje v jetra in ekstrahepatična tkiva z receptorsko posredovano endocitozo, zvišana koncentracija v krvi predstavlja dejavnik tveganja za nastanek ateroskleroze sin. LDL;  prim. lipoprotein beta;
~ nizke gostote → lipoprotein majhne gostote;
~ prebeta oznaka za lipoprotein zelo majhne gostote pri elektroforezi krvne plazme;
~ srednje gostote skupina lipoproteinov, ki nastane v krvi iz lipoproteinov zelo majhne gostote (VLDL), približno polovico ga odstranijo iz krvi jetra z receptorsko posredovano endocitozo, druga polovica pa se pretvori v LDL sin. IDL, preostanek VLDL;
~ velike gostote skupina lipoproteinov, ki vsebujejo največji delež apolipoproteinov, v perifernih tkivih privzamejo holesterol in ga neposredno ali posredno preko drugih lipoproteinov prenesejo v jetra, kjer se holesterol pretvori v žolčne kisline, njegova visoka koncentracija v krvi zmanjšuje tveganje za nastanek ateroskleroze sin. HDL;  prim. lipoprotein alfa;
~ visoke gostote → lipoprotein velike gostote;
~ zelo majhne gostote skupina lipoproteinov, ki nastaja v jetrih in prenaša endogene triacilglicerole do mišic in maščevja, kjer jih na endoteliju žil razgrajuje lipoprotein lipaza, po izgubi triacilglicerolov in nekaterih apolipoproteinov se pretvori v lipoprotein srednje gostote (IDL) sin. VLDL;  prim. lipoprotein prebeta;
~ X lipoprotein majhne gostote, ki je v krvi pri holestazi;
~ zelo nizke gostote → lipoprotein zelo majhne gostote;
oksidirani ~ majhne gostote oblika lipoproteina majhne gostote z močnim aterogenim delovanjem, ki nastane z delovanjem prostih radikalov sin. oLDL Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek