melanosóm -a  organel melanocita, v katerem se sintetizira melanin in ki prenaša melanin v keratinocite  sin. melaninsko zrnceVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek