membrána -e ž  tanka plast tkiva ali materiala, ki kaj pokriva, zapira, ločuje, obdaja ali povezuje  sin. membrana -ae

Proste zveze:
citoplazemska ~, eritrocitna ~, kolodijeva ~, najlonska ~, permeabilnost ~e, prepustnost ~e, vezivna ~;  

Stalne zveze:
asimetrija membran, depolarizacija ~e, druze na Bruchovi ~i, (eksoplazemski/plazemski) sloj biološke ~e, fluidnost membran, metoda vpete napetosti krpice ~e, mozaični model ~e, mozaičnost membran, sindrom hialinih membran, translokaza notranje mitohondrijske ~e;  

Razložene stalne zveze:
abscesna ~ piogena → membrana;
alveolokapilarna ~ zelo tanka tkivna pregrada, ki uravnava prehod plinov med notranjostjo pljučnih alveolov in krvjo v kapilarah interalveolarnih septumov;
alveolarna ~ struktura iz veziva, ki obkroža zobno korenino in jo pripenja na kost, vsebuje Sharpeyjeva vlakna, živčevje, oskrbovalno žilje in žilje za hidravlično amortizacijo zoba, ena od sestavin parodoncija sin. desmodontium, ligamentum periodontale, membrana alveolaris, membrana periodontalis, periodoncij, periodontalni ligament, periodontium, pozobnica;
analna ~ dorzalni del embrionalne kloakine membrane po njeni razdelitvi z urorektalnim septumom;
atlantookcipitalna ~ ki povezuje sprednji in zadajšnji arkus atlasa z okcipitalno kostjo sin. membrana atlantooccipitalis;
bazalna ~ plast medceličnine na meji med epitelijskimi, endotelijskimi, mišičnimi ali perifernimi nevroglijskimi celicami na eni strani ter vezivom na drugi strani, zgrajena iz bazalne lamine in retikularne lamine;
bazilarna ~ spiralna → membrana;
biološka ~ struktura iz dvojne plasti amfifilnih lipidnih molekul in specifičnih proteinov, ki so lahko povezani z ogljikovimi hidrati (je gradnik plazmaleme, Golgijevega aparata, endoplazemskega retikuluma, lizosoma, peroksisoma, jedrne ovojnice, mitohondrija, kloroplasta in raznih transportnih vakuol);
Bowmanova ~ zgoščena, homogena plast strome pod anteriornim epitelijem roženice, od katerega je ločena z jasno bazalno membrano sin. lamina elastica anterior, lamina limitans anterior corneae, sprednja mejna plast roženice;
branhialne ~e star. faringealne → membrane;
Bruchova ~ bazalni → kompleks;
bukofaringealna ~ star. stomatofaringealna → membrana;
celična ~ → plazmalema;
decidualna ~ → decidua -e;
Descemetova ~ debela bazalna lamina posteriornega epitelija roženice sin. hialoidna membrana, lamina elastica posterior, lamina limtans posterior corneae, membrana hyaloidea, membrana vitrea, zadajšnja mejna plast roženice;
dializna ~ polprepustna membrana za ločevanje kristaloidov od koloidov v raztopini prim. membranski filter;
enotna ~ star. biološka membrana, ki jo označuje enotna osnovna struktura in gradi plazmalemo ter razne celične organele;
epiretinalna ~ patološka membrana, ki nastane zaradi proliferacije retinalnih glijskih celic in raste vzdolž površine hialoidne membrane, na mestih, kjer je ta poškodovana, pa vrašča v steklovino (nastane zaradi različnih dejavnikov, kot so npr. poškodbe, vnetja, krvavitve, diabetične retinopatije, dolgotrajnega odstopa mrežnice);
faringealne ~e prehodne membranske strukture v embrionalnem razvoju faringealnih organov, ki nastanejo na stikih med faringealnimi brazdami in faringealnimi žepi (tvori jih ektoderm faringealnih brazd, endoderm faringealnih žepov in vmesna plast mezenhima, pomemben je prvi par membran, iz katerih se razvijeta bobniča);
faringobazilarna ~ faringobazilarna → fascija;
fenestrirana ~ preluknjana → membrana;
fibroelastična ~ grla plast elastičnega veziva pod sluznico grla, ki jo sestavljata kvadrangularna membrana in elastični konus sin. membrana fibroelastica laryngis;
fosfolipidna ~ fosfolipidni dvojni → sloj;
frenoezofagealna ~ elastični anulus okrog požiralnika na prehodu skozi ezofagealni hiatus, ki omogoča vzdolžno drsenje požiralnika;
Heuserjeva ~ plast celic ekstraembrionalnega mezoderma, ki zapira votlino primarnega rumenjakovega mehurčka;
hialine ~e plasti eozinofilne snovi na površju alveolarnih duktusov in bronhiolusov, ki se ugotovijo v pljučih novorojenčkov, zlasti prematurnih, umrlih v dihalni stiski zaradi pomanjkanja surfaktanta sin. membranae hyalineae;
hialoidna ~ Descemetova → membrana;
horioalantoična ~ ekstraembrionalna membrana, nastala z združitvijo horija in alantoisa;
iridopupilarna ~ plast mezenhima, ki pri plodu odspredaj prekriva šarenico in očesno lečo (atrofira v sedmem mesecu nosečnosti);
jedrna ~ dvojna biološka membrana na površini celičnega jedra, z značilnimi porami;
kloakina ~ tanka plast tkiva, ki v zgodnjem embrionalnem razvoju zapira izhod iz kloake;
krikotiroidna ~ ki jo sestavljata mediani krikotiroidni ligament in lateralno od njega elastični konus sin. krikotiroidni ligament;
krovna ~ želatinasta kutikularna struktura v notranjem ušesu, ki se razteza od spiralnega limbusa nad spiralni organ sin. membrana tectoria (2);
kvadrangularna ~ štirikoten zgornji del fibroelastične membrane grla, ki sega od ariepiglotisne plike do vestibularne plike sin. membrana quadrangularis;
medkostna ~ membrana med koželjnico in podlahtnico ali med golenico in mečnico sin. membrana interossea;
mitohondrijska ~ dvojna biološka membrana, sestavljena iz fosfolipidnega dvosloja in beljakovin, od katerih zunanja ovija mitohondrij, notranja pa se ugreza v notranjost mitohondrija in tvori mitohondrijske kriste prim. notranja mitohondrijska membrana, zunanja mitohondrijska membrana;
mukozna ~ → sluznica;
Nasmythova ~ zobna → kutikula;
notranja elastična ~ elastična membrana na meji med tuniko intimo in tuniko medijo arteriol in arterij mišičnega tipa sin. interna elastika, membrana elastica interna;
notranja interkostalna ~ vezivni trakovi, ki potekajo v interkostalnih prostorih zadaj, od rebrnih kotov do hrbtenice sin. membrana intercostalis interna;
notranja jedrna ~ ki vsebuje vezavna mesta za kromatin, nanjo se prilega jedrna lamina;
notranja medrebrna ~ notranja interkostalna → membrana;
notranja mitohondrijska ~ nosilka encimov dihalne verige, ki obdaja matriks, v katerega izrašča v obliki krist;
obturatorna ~ ki zapira obturatorni foramen sin. membrana obturatoria;
oronazalna ~ embrionalna membrana, ki začasno ločuje vohalni jamici od ustne votline;
otolitska ~ želatinozna glikoproteinska gmota, v katero so potopljeni stereociliji dlačnic vrečice in mešička;
periodontalna ~ struktura iz veziva, ki obkroža zobno korenino in jo pripenja na kost, vsebuje Sharpeyjeva vlakna, živčevje, oskrbovalno žilje in žilje za hidravlično amortizacijo zoba, ena od sestavin parodoncija sin. desmodontium, ligamentum periodontale, membrana alveolaris, membrana periodontalis, periodoncij, periodontalni ligament, periodontium, pozobnica;
persistentna iridopupilarna ~ ostanek iridopupilarne membrane po rojstvu;
piogena ~ tanka plast tkiva, infiltriranega z nevtrofilnimi granulociti, ki omejuje abscesno votlino;
plazemska ~ → plazmalema;
polprepustna ~ ki omogoča prehajanje topila (npr. vode), ne pa raztopljenih snovi (npr. soli in njihovih ionov);
posinaptična ~ plazmalema nevrona ali efektorja, ki je v sinaptičnem stiku z živčnim končičem;
preluknjana ~ ena od številnih elastičnih pol v tuniki mediji arterij elastičnega tipa (luknje v njih naj bi olajšale prehajanje snovi skozi žilno steno) sin. membrana fenestrata;
presinaptična ~ plazmalema živčnega končiča, kjer tvori sinapso z naslednjim nevronom ali efektorjem;
psevdodifterijska ~ ki je podobna psevdomembrani, a je ne povzročajo bacili davice;
pupilarna ~ iridopupilarna → membrana;
retikularna ~ mrežast vzorec, ki ga tvorijo apikalna površina zunanjih falangnih in stebričastih celic ter zunanjih dlačnic spiralnega organa;
sekundarna bobnična ~ membrana, ki zapira okroglo okence in s svojo elastičnostjo omogoča gibanje tekočine v kohlei pri prenosu vibracij s stremenca na ovalno okence sin. membrana tympani secundaria;
semipermeabilna ~ polprepustna → membrana;
serozna ~ → seroza;
Shrapnellova ~ ohlapni → del bobniča;
sinovijska ~ plast veziva, ki odeva notranje površje sklepov, razen sklepnega hrustanca, in secernira sinovijo sin. membrana synovialis;
spiralna ~ ena od membran kohlearnega duktusa, ki deli kohlearni duktus od skale timpanuma, vsebuje kolagenu podobne mikrofibrile, na njej pa leži spiralni organ sin. paries tympanicus ductus cochlearis;
stomatofaringealna ~ tanka embrionalna pregrada med stomodeumom in prihodnjim žrelom, ki med embrionalnim razvojem ločuje stomodeum od prednjega črevesa;
škržne ~e star. faringealne → membrane;
tirohioidna ~ membrana med tiroidnim hrustancem in podjezično kostjo sin. membrana thyrohyoidea;
undulirajoča ~ plavuti podobni lokomotorični organel nekaterih bičkarjev;
urogenitalna ~ ventralni del embrionalne kloakine membrane po njeni razdelitvi z urorektalnim septumom;
vestibularna ~ ena od membran kohlearnega duktusa, ki deli kohlearni duktus od skale vestibuluma sin. paries vestibularis ductus cochlearis;
vitelinska ~ zadebeljena necelična membrana, ki ovija jajce in vsebuje veliko rumenjaka sin. vitelinska ovojnica;
znotrajcelična ~ → endomembrana;
zrnata ~ zrnati → sklad jajčnikovega folikla;
zunanja bakterijska ~ zunanji lipidni dvosloj v steni gramnegativne bakterije, ki vključuje porine in v katerem je vsidran lipopolisaharid;
zunanja elastična ~ slabo razvita elastična membrana na meji med tuniko medijo in tuniko adventicijo arterij mišičnega tipa sin. eksterna elastika, membrana elastica externa;
zunanja interkostalna ~ vezivni trakovi, ki potekajo v interkostalnih prostorih spredaj, od kostnega konca reber medialno do prsnice sin. membrana intercostalis externa;
zunanja jedrna ~ ki se oblikuje kot nadaljevanje endoplazemskega retikuluma in ima na citosolski površini ribosome;
zunanja medrebrna ~ zunanja interkostalna → membrana;
zunanja mitohondrijska ~ ki meji na citoplazmo in skupaj z notranjo mitohondrijsko membrano zapira funkcionalno pomemben medmembranski prostor Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek