mešíček -čka  

1. s tanko steno obdan majhen okroglast votel del kake celice, kakega organa ali dela telesa  sin. vesicula (2), vezikula (2)

Stalne zveze:
jamica solznega ~a;  

Razložene stalne zveze:
lasni ~ lasni → folikel;
~ dlake lasni → folikel;
pljučni ~ pljučni → alveol;
semenski ~ → semenjak;
solzni ~ vrečica, v katero pritekajo solze po dveh kanalikulusih in odtekajo po nazolakrimalnem duktusu sin. saccus lacrimalis;
ščitnični ~ ščitnični → folikel;
zarodni ~ mehurčasto jedro primarnega oocita pred meiozo sin. vesicula germinativa;
žlezni ~ → acinus (1)  


2. z elektronskim mikroskopom viden mehurček v citoplazmi ali zunaj celice, katerega steno tvori fosfolipidna membrana  sin. vezikel, vezikula (2)

Stalne zveze:
recikliranje sinaptičnih ~ov;  

Razložene stalne zveze:
eksocitotski ~ ki prenaša snovi za sekrecijo ali izločanje iz celice do plazmaleme, kjer se zlije s plazmalemo in izloči vsebino sin. eksocitotska vezikula, sekrecijska vezikula;
endocitotski ~ ki nastane z ugreznjenjem plazmaleme med endocitozo sin. endocitotska vezikula;
fosfolipidni ~ liposom, narejen iz fosfolipidov;
klatrinski ~i več vrst mešičkov, ki imajo na citosolni strani oblogo iz klatrina (namenjeni so receptorski endocitozi, transportu z mrežja trans Golgijevega aparata v endolizosome in recikliranju membran sinaptičnih mešičkov);
krožeči ~ krožeči → endosom;
membranski ~ → cisterna (1);
~i COPI obloženi mešički, ki so vključeni v transport iz mrežja cis Golgijevega aparata nazaj v endoplazemski retikulum in v transport med posameznimi cisternami Golgijevega aparata prim. plašč COPI;
~i COPII obloženi mešički, ki so vključeni v transport iz endoplazemskega retikuluma v mrežje cis Golgijevega aparata prim. plašč COPII;
obloženi endocitotski ~ endocitotski mešiček, ki ima na citosolni strani oblogo iz klatrina sin. obložena endocitotska vezikula;
obloženi ~i ki imajo na citosolni strani beljakovinski plašč (obloženi endocitotski mešički, mešički COPI in mešički COPII);
pinocitotski ~i endocitotski mešički, ki večinoma vsebujejo raztopljene beljakovine;
prevlečeni endocitotski ~ obloženi endocitotski → mešiček;
prevlečeni ~i obloženi → mešički;
sinaptični ~i ki so v končnem delu nevrita presinaptičnega nevrona in vsebujejo nevrotransmitor sin. sinaptične vezikule;  prim. recikliranje sinaptičnih mešičkov;
transportni ~i ki prenašajo specifične snovi med celičnimi predelki ali med celičnimi predelki in plazmalemo sin. transportne vezikule;
tranzicijski ~ ki prenaša lipide in proteine iz endoplazemskega retikuluma v Golgijev aparat;
zunajcelični ~i apoptotska telesca, eksosomi, mikrovezikule in nanovezikule  


3. ušesni → mešiček 

Stalne zveze:
makula ~a;  

Razložene stalne zveze:
ušesni ~ večji, podolgovati, razširjeni del membranoznega labirinta, iz katerega izvirajo polkrožni vodi in ki vsebuje makulo z ravnotežnimi receptorji v njej sin. utriculus vestibuli, vestibularni utrikulus  


4. del inštrumenta 

Razložene stalne zveze:
tesnilni ~ gumijast obročast balonček na koncu dihalne cevke ali nekaterih katetrov, ki se po vstavitvi napihne z zrakom in tako zatesni svetlino, v katero je cevka vstavljena  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek