metanól -a  vnetljiva, toksična tekočina, CH3OH, njena uporaba v industriji je mnogovrstna (tudi kot topilo in antifriz), strupena sta metabolita formaldehid in mravljinčna kislina, uživanje povzroča nevarno acidozo, slepoto in druge učinke na osrednje živčevje  sin. metilni alkoholVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek