mutáza -e ž  vsak encim iz skupine izomeraz, ki katalizira intramolekularni premik acilne, amino-, fosforilne in drugih atomskih skupin Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek