NADH-dehidrogenáza -e [enadehá-] ž  → NADH:akceptor oksidoreduktaza Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek