názoalveoláren -rna -o  nanašajoč se na nos in zobne alveole  sin. nasoalveolaris

Stalne zveze:
~a cista;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek