názotraheálen -lna -o  nanašajoč se na nos in sapnik 

Stalne zveze:
~a aspiracija, ~a intubacija, ~a sukcija, ~i tubus;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek