nevropatíja -e ž  nevnetna bolezen živcev  sin. neuropathia

Razložene stalne zveze:
aksonska ~ nevropatija zaradi prizadetosti aksona;
akutna ~ motoričnih nevronov različica Guillain-Barréjevega sindroma, ki se klinično kaže predvsem z motorično oslabelostjo, kranialni živci navadno niso prizadeti sin. AMAN;
akutna ~ motoričnih in senzoričnih nevronov različica Guillain-Barréjevega sindroma, ki se klinično kaže z motorično oslabelostjo in senzoričnimi motnjami sin. AMSAN;
alkoholna ~ alkoholna → polinevropatija;
ataktična ~ ki povzroči ataksijo;
avtonomna ~ prizadetost vegetativnega živčevja v sklopu kake sistemske bolezni (npr. diabetesa in amiloidoze);
demielinizacijska ~ ki nastane zaradi prizadetosti mielinske ovojnice;
diabetična ~ bolezen perifernih živcev pri sladkorni bolezni sin. neuropathia diabetica;
difterijska ~ hitro napredujoča periferna nevropatija, ki jo povzroča difterijski toksin;
družinska amiloidna ~ nevropatična dedna → amiloidoza;
hereditarna ~ dedna bolezen živcev;
idiopatična ~ bolezen živcev neznanega vzroka;
infekcijska ~ ki se pojavlja v poteku nalezljivih bolezni;
ishemična ~ bolezen živcev zaradi slabe prekrvitve;
kompresijska ~ poškodba živca, ki jo povzroči kratkotrajen in močen pritisk (npr. pareza sobotne noči);
metabolična ~ bolezen živcev pri okvarah presnove;
optična ~ demielinizacijska, ishemična ali travmatska okvara optičnega živca prim. optični nevritis;
progresivna hipertrofična intersticijska ~ Déjérine-Sottasova → bolezen;
svinčeva ~ demielinizacijska nevropatija pri saturnizmu sin. neuropathia saturnina;
toksinska ~ ki jo povzročajo toksične substance (npr. organska topila, težke kovine);
utesnitvena ~ utesnitev perifernega živca zaradi zažetja na značilnem anatomskem mestu (npr. sindrom zapestnega prehoda) Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek