NO-sintáza -e [ènó-] ž  vsak pripadnik skupine encimov, ki sproščajo dušikov oksid (NO) z oksidacijo terminalnega atoma dušika v molekuli arginina  sin. NOS, sintaza dušikovega oksida

Razložene stalne zveze:
endotelijska ~ konstitutivni encim endotelijskih celic, ki s sintezo NO uravnava tonus vaskularnega gladkega mišičja sin. eNOS;
inducibilna ~ ki jo v makrofagih inducirajo citokini pri vnetjih, odgovorih na okužbo in pri septičnem šoku sin. iNOS;
nevronska ~ konstitutivni encim nevronov (sproščeni NO ima avtokrini in parakrini učinek) sin. nNOS Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek