oksokislína -e ž  spojina, ki vsebuje karbonilno in karboksilno skupino  sin. ketokislina

Proste zveze:
monokarboksilna ~;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek