totipoténtnost -i ž  sposobnost celic v predembrionalnem obdobju, da se razvijejo v katerokoli vrsto celic intra- in ekstraembrionalnih tkiv  sin. omnipotentnost, prim. multipotentnost, oligopotentnost, pluripotentnost, unipotentnostVir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek