perikárdij -a  serozna mrena v obliki vreče z dvema listoma, ki obdaja srce  sin. pericardium, perikard, osrčnik, srčna mrena

Stalne zveze:
akrecija ~a, konkrecija ~a, parietalna lamina ~a, parietalni list seroznega ~a, transverzni sinus ~a, visceralna lamina ~a, visceralni list seroznega ~a;  

Razložene stalne zveze:
fibrozni ~ zunanja plast perikardija, ki vsebuje elastična in vezivna vlakna sin. pericardium fibrosum;
parietalni ~ zunanji serozni list perikardija sin. lamina parietalis pericardii serosi, parietalna lamina perikardija, parietalni list seroznega perikardija, stenski osrčnik;
serozni ~ notranja, serozna plast perikardija iz dveh listov, med katerima je špranja, izpolnjena s serozno tekočino sin. pericardium serosum;
visceralni ~ del seroznega perikardija, ki odeva površino srca sin. epicardium, epikard, epikardij, lamina visceralis pericardii serosi, visceralna lamina perikardija, visceralni list seroznega perikardija Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek