plevrítičen -čna -o  nanašajoč se na plevritis  sin. pleuriticus

Proste zveze:
~a bolečina, ~i eksudat;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek