pnevmoníja -e ž  → pljučnica 

Proste zveze:
amebna ~, bilateralna ~;  

Razložene stalne zveze:
abscedentna ~ abscedentna → pljučnica;
apikalna ~ apikalna → pljučnica;
aspiracijska ~ aspiracijska → pljučnica;
atipična ~ atipična → pljučnica;
bakterijska ~ bakterijska → pljučnica;
deskvamacijska intersticijska ~ deskvamacijska intersticijska → pljučnica;
fibrinska ~ fibrinska → pljučnica;
gangrenozna ~ gangrenozna → pljučnica;
gnojna ~ gnojna → pljučnica;
hipostatična ~ hipostatična → pljučnica;
inhalacijska ~ inhalacijska → pljučnica;
intersticijska ~ intersticijska → pljučnica (1);
intrauterina ~ intrauterina → pljučnica;
kazeozna ~ kazeozna → pljučnica;
konfluentna ~ konfluentna → pljučnica;
kronična ~ kronična → pljučnica;
krupozna ~ lobarna → pljučnica;
lipidna ~ lipidna → pljučnica;
lobarna ~ lobarna → pljučnica;
lobularna ~ lobularna → pljučnica;
mikoplazemska ~ mikoplazemska → pljučnica;
obstrukcijska ~ obstrukcijska → pljučnica;
plazmocelularna ~ plazmocelularna → pljučnica;
pnevmokokna ~ pnevmokokna → pljučnica;
pooperacijska ~ pooperacijska → pljučnica;
sekundarna ~ sekundarna → pljučnica;
terminalna ~ terminalna → pljučnica;
tuberkulozna ~ eksudativna → tuberkuloza;
virusna ~ virusna → pljučnica Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek