preizkús in preskús -a  → test 

Razložene stalne zveze:
alkoholni ~ 1. obremenitveno testiranje z alkoholnim napitkom, ki naj pokaže morebitno alkoholno intoleranco 2. oblika nadzora pri zdravljenju z disulfiramom;
asociacijski ~ po Jungu projekcijska tehnika, pri kateri se ugotavlja latenca in vsebina asociacije na vrsto besed, med njimi take, ki utegnejo biti poudarjene pri pacientu s kompleksi sin. asociacijski test;
Bárányev ~ draženje vestibularnega aparata za ugotavljanje njegove funkcije;
Bárányev kalorični ~ Bárányev toplotni → preizkus;
Bárányev rotatorni ~ Bárányev vrtilni → preizkus;
Bárányev toplotni ~ test ravnotežja z draženjem vestibularnega aparata z izpiranjem sluhovoda z mrzlo vodo;
Bárányev vrtilni ~ test ravnotežja z draženjem vestibularnega aparata z vrtenjem na vrtilnem stolu;
Barréjev ~ preizkus za latentno parezo, pri katerem se bolnik obrne na trebuh in v kolenih upogne nogi, tako da je kot med golenjo in ležiščem 60°, pri okvari piramidne proge se ud povesi ali omahne;
biološki ~ biološki → test;
Chrobakov ~ pri katerem otipavanje površine nožničnega dela maternice in cervikalnega kanala maternice s sondo izzove krvavitev in pokaže na možnost rakave bolezni;
dilucijski ~ test obremenitve z vodo, pri katerem za oceno dilucijske sposobnosti ledvic tešči preiskovanec popije 1500 ml vode, ki jo zdrav človek izloči v štirih urah in se ob tem gostota urina zmanjša na 1,001 do 1,004 kg/dm3 sin. Volhardov vodni poskus, Volhardov test;
Donath-Landsteinerjev ~ test za ugotavljanje paroksizmalne nočne hemoglobinurije;
frustracijski ~ slikovna projektivna tehnika za ugotavljanje reakcij na čustveno obremenjujoče okoliščine vsakdanjega življenja;
hiperventilacijski ~ hiperventilacijski → test;
koncentracijski ~ testiranje ledvic, pri katerem se z odtegnitvijo vode skuša oceniti maksimalna zmogljivost koncentriranja urina (preiskava za razlikovanje med centralnim insipidusnim diabetesom, nefrogenim insipidusnim diabetesom in primarno polidipsijo);
kratek ~ spoznavnih sposobnosti kratek presejalni test, s katerim ocenjujejo kognitivne sposobnosti (npr. pri sumu na demenco) sin. KPSS, lestvica KPSS, MMSE;
likovni ~ likovni → preizkus po Lauretti Bender;
likovni ~ po Lauretti Bender test s preiskovanjem 9 preprostih likov za otroke kot razvojni preizkus in za odrasle kot preizkus vizualno-motorične koordinacije;
Mennellov ~ hiperekstenzija spodnjega uda v kolku, pri bolniku, ki leži na trebuhu, izzove bolečino pri vnetju sakroiliakalnega sklepa;
Mingazzinijev ~ preizkus za latentno parezo, pri katerem leži bolnik na hrbtu in upogne spodnja uda v kolkih in kolenih približno v pravem kotu, pri okvari piramidne proge se ud povesi ali omahne;
mozaični ~ projekcijska tehnika za ugotavljanje strukture in dinamike osebnosti s sestavljanjem barvnih ploščic;
navzkrižni ~ krvnih skupin predpisani postopek pred dajanjem transfuzije krvi za določitev kompatibilnosti krvi dajalca in krvi prejemnika (v t. i. major-testu se ugotavlja kompatibilnost eritrocitov dajalca in seruma prejemnika, v minor-testu pa eritrocitov prejemnika in seruma dajalca);
ohladitveni ~ preizkus s hladno vodo, s katerim se ugotavljajo motnje prekrvitve vibracijam izpostavljenih delov telesa zaradi opravljanja poklica;
Ortolanijev ~ preiskus za odkrivanje razvojne displazije kolka pri novorojenčku in mlajšem dojenčku;
~ družinskih stališč projektivna tehnika s slikami družinskih položajev otrok med 6. in 12. letom;
~ hoje po ravni črti preizkus, ki kaže na ataksijo, kadar bolnik ne more hoditi po ravni črti;
~ peta-koleno večkratni zaporedni dotik kolena s peto, gledaje in miže, pokaže ataksijo spodnjih udov;
~ počepa opazovanje in ocenjevanje počepanja in vstajanja med kliničnem pregledom;
~ prst-nos večkratni zaporedni dotik nosu s prstom, gledaje in miže, pokaže ataksijo zgornjih udov;
Queckenstedtov ~ Queckenstedtov → test;
~ risanja moža standardizirano ocenjevanje razvojne ravni po popolnosti, bogatosti in kompleksnosti risbe;
~ svet preizkus in delno igralno-terapevtska metoda, pri kateri otrok prestavlja veliko majhnih figuric, hišic itd. v skladu s svojimi čustvenimi težavami;
~ tematskega zaznavanja ena od projektivnih tehnik, pri kateri si poskusna oseba ob 30 nedoločnih slikah iz človeškega življenja izmišlja ustrezno zgodbo sin. TAT;
~ vizualne retencije Bentonov → test;
~ za latentno parezo preizkus, s katerim se odkrije asimptomatska okvara piramidne proge (Barréjev in Mingazzinijev preizkus);
projektivni ~ asociacijski → preizkus;
psihodiagnostični ~ Rorschachov → preizkus;
Rinnejev ~ sluha preizkus sluha z glasbenimi vilicami, s katerimi se primerja kostna in zračna prevodnost zvoka istega ušesa sin. Rinnejev test;
Rombergov ~ ravnotežja preizkus ravnotežja pri zaprtih očeh in stoji, ko sta stopali tesno drugo ob drugem;
Rorschachov ~ projektivna tehnika za odkrivanje osebnostnih značilnosti z uporabo serije simetričnih črno-belih ali barvnih lis sin. Rorschachov test;
Schwabachov ~ preizkus sluha s primerjavo kostne prevodnosti za zvok v ušesu bolnika z ušesom zdravega preiskovalca;
Unterbergerjev ~ preizkus ravnotežja s korakanjem na mestu z zaprtimi očmi;
Webrov (F. E.) ~ sluha namestitev glasbenih vilic, ki vibrirajo, na sredo lobanje, kar omogoči zaznavo sluha s kostno prevodnostjo na obe ušesi enako, pri enostranski prevodni naglušnosti se sliši bolje le na bolno uho, pri enostranski perceptivni naglušnosti pa bolje na zdravo uho sin. Webrov (F. E.) test Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek