prenašálec -lca  

1. → mediator (1) 

Proste zveze:
kemični ~;  

Razložene stalne zveze:
živčni ~ → nevrotransmitor  


2. beljakovina, ki veže in prenaša molekule ali ione, navadno skozi membrano, v kateri ne tvori pore  prim. kanalček

Razložene stalne zveze:
elektrogeni membranski ~ ki prenaša preko membrane neto naboj, kot npr. Na+/K+-ATPaza ali Na+/Ca2+-izmenjevalec;
glukozni ~ tipa IV glukozni → transporter tipa IV;
karnitinski ~ karnitinski → transporter;
membranski ~ integralna membranska beljakovina, ki sodeluje pri aktivnem ali pasivnem transportu skozi plazmalemo in druge membrane v celici sin. transporter;  prim. translokator, translokaza;
~i elektronov koencimi dihalne verige, ki delujejo kot donorji in akceptorji elektronov;
proteinski ~ acilne skupine acil-prenašalni → protein  


3. nevretenčar, ki prenaša bolezenske povzročitelje na vretenčarje  sin. vektor 

4. človek, ki prenaša bolezenske povzročitelje, ne da bi sam zbolel  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek