psihiátričen -čna -o  nanašajoč se na psihiatrijo 

Proste zveze:
~a anamneza, ~a preiskava, ~a služba;  

Stalne zveze:
~a nozologija, ~i intervju, ~i pregled;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek