púlpa -e ž  mehko, sočno tkivo v notranjosti organov  sin. pulpa -ae

Proste zveze:
gangrena zobne ~e;  

Stalne zveze:
amputacija zobne ~e, ekstirpacija zobne ~e, kila ~e, mortalna amputacija zobne ~e, mortalna ekstirpacija zobne ~e, vitalna amputacija zobne ~e, vitalna ekstirpacija zobne ~e;  

Razložene stalne zveze:
bela ~ periarterialni limfatični ovoji vranice in vranična telesca;
emajlska ~ atipični epitelij iz zvezdastih celic v notranjosti skleninskega organa;
koronarna ~ pulpa v zobni kroni;
radikularna ~ pulpa v zobni korenini;
rdeča ~ vranični povezki in venozni sinusi vranice sin. pulpa lienis, vranična meča;
vranična ~ rdeča → pulpa;
zobna ~ bogato ožiljeno in oživčeno vezivo, ki napolnjuje zobno votlino sin. pulpa dentis, zobna meča Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek