púrpura -e ž  rdečkasto obarvane drobne lise in pike na koži, ki nastanejo zaradi majhnih krvavitev v koži ali podkožju in prosevajo skozi pokožnico  sin. peliosis, pelioza, purpura -ae;  prim. ekhimoza, petehija

Razložene stalne zveze:
alergijska ~ → IgA-vaskulitis;
fulminantna ~ redka akutna bolezen dojenčkov in majhnih otrok s strjevanjem krvi v malih kožnih žilah pri prirojenem primanjkovanju proteina C ali pri sepsah (npr. pri meningokokni sepsi), ki preide v nekrozo kože in diseminirano intravaskularno koagulacijo;
Gougerot-Blumova ~ Gougerot-Blumova lihenoidna → dermatoza;
hemoragična ~ primarna imunska → trombocitopenija;
Henoch-Schönleinova ~ → IgA-vaskulitis;
idiopatična trombocitopenična ~ primarna imunska → trombocitopenija;
imunska trombocitopenična ~ primarna imunska → trombocitopenija;
Majocchijeva ~ pigmentna purpura, pri kateri se pikčaste krvavitve zlivajo v anularen ali serpiginozen vzorec sin. purpura annularis teleangiectoides;
možganska ~ pikčaste krvavitve v možganih zaradi toksične ali infekcijske okvare kapilar, lahko pa tudi maščobne embolije ali anafilaktičnega šoka sin. purpura cerebri;
paraproteinemična ~ motnja strjevanja krvi in funkcije trombocitov zaradi zvišane koncentracije krioglobulinov ali makroglobulinov v krvi;
pigmentna ~ skupina purpuričnih dermatoz, za katero so značilni rdeči do rjavi drobni madeži, lahko združeni v večja žarišča, nastanejo zaradi izstopanja eritrocitov iz kapilar v okolico in kopičenjem hemosiderina, vzrok ni znan, verjetni so imunski mehanizmi  sin. pigmentna purpurična dermatoza;  prim. Gougerot-Blumova lihenoidna dermatoza;
Schambergova ~ pigmentna purpura, pri kateri se pojavljajo predvsem po golenih rdečerjavi, neostro omejeni madeži različne velikosti, znanih je več kliničnih oblik sin. progesivna pigmentna purpurična dermatoza;
senilna ~ spontne ali ob manjši travmi nastale pikčaste krvavitve na hrbtišču roke in na podlaktu pri starejših osebah z atrofijo kože sin. purpura senilis;
steroidna ~ spremembe in krvavitve v koži pri Cushingovi bolezni in po dolgotrajnem zdravljenju z glukokortikoidi, nastane zaradi oslabljenega veziva v steni žil;
trombocitopenična ~ nagnjenost h krvavitvam, zlasti pikčastim krvavitvam v koži, zaradi zmanjšanega števila trombocitov;
trombotična trombocitopenična ~ trombocitopenija z mikrotrombusi in hemolitično anemijo, navadno posledica primanjkovanja metaloproteinaze ADAMTS13, ki razgrajuje von Willebrandov faktor sin. TTP Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek