rádioterapíja -e ž  uporaba ionizirajočih žarkov za kurativno ali paliativno zdravljenje malignih, redko benignih neoplazem  sin. obsevalna terapija, obsevanje (2), radiacijska terapija;  prim. aktinoterapija

Proste zveze:
intraoperativna ~, paliativna ~, protibolečinska ~, protivnetna ~;  

Razložene stalne zveze:
eksterna ~ pri kateri je vir sevanja zunaj bolnikovega telesa sin. eksterno obsevanje, perkutano obsevanje, transkutano obsevanje;
fokalna ~ žarg. → brahiterapija;
frakcionirana ~ pri kateri se predvidena zdravilna skupna doza žarkov doseže z apliciranjem manjših doz v rednih časovnih presledkih (navadno 24 ur) sin. frakcionirano obsevanje;
gibalna ~ gibalna → teleterapija;
globinska ~ radioterapija novotvorb v globini telesa sin. globinsko obsevanje;
hiperfrakcionirana ~ obsevanje z več kot enim odmerkom na dan;
infiltrativna ~ interna radioterapija z radionuklidi v tekoči obliki (npr. kot koloidna raztopina), injiciranimi v bolno tkivo;
interna ~ pri kateri je vir sevanja znotraj bolnikovega telesa (npr. z odprtimi viri ionizirajočega sevanja, radionuklidi, radiofarmaki), apliciranimi peroralno ali parenteralno;
intersticijska ~ intersticijska → brahiterapija;
intrakavitarna ~ intrakavitarna → brahiterapija;
intraoperacijska ~ obsevanje operacijsko eksponiranega tumorja v telesu sin. intraoperacijsko obsevanje;
kilovoltna ~ obsevanje z rentgenskimi aparati s pogonsko napetostjo v kilovoltnem območju;
kontaktna ~ kontaktna rentgenska → terapija;
medoperacijska ~ obsevanje operacijsko eksponiranega tumorja v telesu sin. medoperacijsko obsevanje;
megavoltna ~ supervoltna → radioterapija;
metabolična ~ interna radioterapija s sevalci žarkov beta, ki se specifično kopičijo v določenem organu (npr. terapija benignih in malignih bolezni ščitnice z radionuklidom 131I ali policitemije z radionuklidom 32P);
nihalna ~ nihalna → teleterapija;
ortovoltna ~ teleterapija z rentgenskimi žarki ali z žarki gama (radioaktivnega cezija 137Cs), katerih energije so manjše od 1 MeV sin. ortovoltno obsevanje;
perkutana ~ eksterna → radioterapija;
površinska ~ radioterapija novotvorb ali drugih bolezenskih procesov na koži ali v podkožju sin. površinsko obsevanje;
~ s fiksnimi polji → teleterapija s fiksnimi polji;
~ s hitrimi nevtroni nevtronska → terapija;
~ z deljeno dozo pri kateri se predvidena učinkovita doza žarkov doseže z razdelitvijo frakcioniranega obsevanja na dva dela z daljšim časovnim presledkom (navadno 1 mesec) sin. obsevanje v dveh delih, obsevanje z deljeno dozo;
rotacijska ~ rotacijska → teleterapija;
selektivna interna ~ metabolična → radioterapija;
supervoltna ~ teleterapija z žarki X (ki se proizvajajo v pospeševalnikih) ali z žarki gama (radioaktivnega kobalta 60Co), katerih energije so večje od 1 MeV sin. supervoltno obsevanje;
transkutana ~ eksterna → radioterapija Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek