reagírati -am dov. in nedov.  odzvati se na dražljaj Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek