recépt -a  in recèpt -êpta  pisno navodilo zdravnika lekarnarju, katero zdravilo naj pripravi in/ali izda (recept sestavljajo glava recepta, invokacija, preskripcija, subskripcija, signatura (1), kraj in datum, ime zdravnika in njegov podpis)  prim. BRp, predpisovanje zdravila, Rp, Rp/Spec

Proste zveze:
~a prosto zdravilo, ~ za zdravnika in njegove družinske člane, ~ za zdravstvene zavarovance, samoplačniški ~, veterinarski ~, zdravilo brez ~a, zdravilo na ~, zdravniški ~;  

Razložene stalne zveze:
beli ~ recept za samoplačnika;
elektronski ~ recept, zapisan v elektronski obliki sin. e-recept;
magistralni ~ zdravniški recept za magistralni pripravek;
obnovljivi ~ na katerega se zdravilo izda večkrat;
~ v dvojniku recept za zdravilo, ki vsebuje psihoaktivno učinkovino ali narkotik (2);
~ za zdravnika recept zdravnika za predpisovanje zdravil sebi in družinskim članom;
zeleni ~ recept za zdravstvnega zavarovanca 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek