rehabilitácija -e ž  

1. ponovna vključitev v zasebno in poklicno življenje  

2. ponovna usposobitev bolnika ali poškodovanca za normalno življenje in delo (ali obnovitev njegovih sposobnosti do največje mogoče mere) 

Proste zveze:
delovna ~, pooperacijska ~, predoperacijska ~, robotska ~, zgdnja ~;  

Razložene stalne zveze:
medicinska ~ proces medicinske oskrbe, ki si prizadeva razviti funkcionalne in psihološke sposobnosti posameznika, da ga ponovno usposobi za neodvisno in aktivno življenje;
poklicna ~ ponovna vzpostavitev delovnih zmogljivosti;
psihična ~ ponovna vzpostavitev duševnega zdravja;
socialna ~ ponovna vzpostavitev socialnih zmogljivosti in družbenega položaja;
zdravstvena ~ medicinska → rehabilitacija  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek