remisíja -e ž  začasno izboljšanje zdravstvenega stanja  sin. remissio

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta