séptum -a  pregrada, ki deli dve votlini ali masi mehkejšega tkiva  sin. pretin, septum -i

Proste zveze:
hipertrofija interventrikularnega ~a;  

Stalne zveze:
defekt atrijskega ~a, defekt interatrijskega ~a, defekt interventrikularnega ~a, depresorna mišica ~a, membranski del interventrikularnega ~a, mišični del interventrikularnega ~a;  

Razložene stalne zveze:
aortopulmonalni ~ spiralasto zvijajoča se pregrada, ki prenatalno razdeli enotno cev aortnega bulbusa in arterioznega trunkusa v aorto in pulmonalni trunkus sin. septum aorticopulmonale;
atrijski ~ interatrijski → septum;
atrioventrikularni ~ del membranskega dela interventrikularnega septuma, ki razmejuje desni atrij od levega ventrikla sin. septum atrioventriculare;
decidualni ~i septumi iz decidualnega tkiva, ki razmejujejo sosednje kotiledone v posteljici;
femoralni ~ vezivna opna, ki zastira femoralni anulus sin. septum femorale;
inkompletni uterini ~ septum samo v zgornjem delu maternične votline prim. mala maternična pregrada;
interalveolarni ~ pregrada med sosednjima pljučnima alveoloma;
interalveolarni ~ maksile nav. mn. kostne pregrade, ki ločujejo alveole sosednjih zob v maksili sin. septum interalveolare maxillare;
interalveolarni ~ mandibule nav. mn. kostne pregrade, ki ločujejo zobne alveole sosednjih zob v mandibuli (1) sin. septum interalveolare mandibulare;
interatrijski ~ pregrada med levim in desnim srčnim atrijem sin. medpreddvorni pretin, preddvorni pretin, septum interatriale, septum interatriale cordis;
interdentalni ~ koščena pregrada med koreninama sosednjih zob;
interlobularni ~ ki razmejuje pljučne lobuluse;
intermuskularni ~i vezivne pregrade, ki ločujejo različne mišice ali mišične skupine udov sin. medmišični pretini, septa intermuscularia;
interradikularni ~ kost med koreninami večkoreninskega zoba sin. septum interradiculare;
interventrikularni ~ ki razmejuje desni in levi srčni ventrikel sin. IVS, medprekatni pretin, septum interventriculare cordis;
kompletni uterini ~ septum vzdolž celotne maternične votline sin. velika maternična pregrada;
medkoreninski ~ interradikularni → septum;
nosni ~ ki deli nosno votlino v levo in desno polovico, sestavljen iz koščenega, hrustančnega in vezivnega dela sin. nosni pretin, septum nasi;
orbitalni ~ vezivna membrana, ki poteka z robov orbite v veke in vsebuje orbitalno maščevje ter del fascije očesne orbikularne mišice sin. septum orbitale;
rektovaginalni ~ vezivna plast med danko in nožnico sin. septum rectovaginale;
rektovezikalni ~ vezivna plast, ki ločuje danko od sečnega mehurja in prostate sin. Denonvilliersova fascija, septum rectovesicale;
~ frontalnih sinusov kostna pregrada med levim in desnim frontalnim sinusom sin. septum sinuum frontalium;
~ penisa vezivna pregrada med kavernoznima korpusoma penisa sin. septum penis;
~ sfenoidalnih sinusov kostna pregrada med levim in desnim sfenoidnim sinusom sin. septum sinuum sphenoidalium;
traheoezofagealni ~ ki med embrionalnim razvojem oddeli laringotrahealno cev od prednjega črevesa, ki sta imela dotlej skupno svetlino sin. septum tracheooesophageale;
urorektalni ~ ki med embrionalnim razvojem oddeli urogenitalni sinus od anorektalnega kanala, ki sta imela dotlej skupno svetlino;
uterini ~ kongenitalna malformacija, pregrada v maternični votlini v sredinski ravnini sin. maternična pregrada, septum uterinum;
uterovaginalni ~ ki po združitvi paramezonefrosnih vodov začasno vzdolžno predeljuje uterovaginalni kanal pri plodu Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek