sífilis -a  spolno prenosljiva bolezen, ki jo povzroča spiroheta Treponema pallidum, prenaša se s spolnim odnosom, tudi z bolne matere na plod, poteka v več stadijih, ne povzroča imunosti  sin. francoska bolezen, lues, syphilis;  prim. bedžel, škrljevska bolezen

Stalne zveze:
četrti stadij ~a, drugi stadij ~a, prvi stadij ~a, tretji stadij ~a;  

Razložene stalne zveze:
cerebrospinalni ~ sifilitične spremembe v možganih in hrbtnem mozgu sin. syphilis cerebrospinalis;
destruktivni ~ tretji → stadij sifilisa;
endemični ~ ki se pojavlja kot endemija zaradi kužnosti in slabih higienskih in socialnih razmer, v preteklosti tudi v nekaterih predelih Balkana, na Bližnjem vzhodu (prenaša se brez spolnega stika);
konatalni ~ obrojstveni → sifilis;
kongenitalni ~ prirojeni → sifilis;
kvartarni ~ četrti → stadij sifilisa;
latentni ~ ki ne kaže simptomov ali znakov v kateremkoli sistemu, bolezen pa dokažejo pozitivni izvidi ponovljenih seroloških testov, klinična normalnost in normalni rentgenski izvidi prsnega koša in izvidi cerebrospinalnega likvorja sin. lues latens, syphilis latens;
maligni ~ huda oblika sifilisa z razpadajočimi spremembami pri imunski neodpornosti organizma;
meningovaskularni ~ vnetje možganskih žil v tretjem stadiju sifilisa, ki se kaže glede na mesto bolezenskih žarišč z zelo različnimi nevrološkimi simptomi sin. syphilis meningovascularis;
nevenerični ~ ki se prenaša brez spolnega stika, kot npr. endemični sifilis ali bedžel;
obrojstveni ~ okužba plodu med rojstvom sin. konatalni lues, syphilis connatalis;
pozni prirojeni ~ ki se pokaže po drugem letu po rojstvu sin. lues tarda, pozni lues;
pozni ~ tretji in četrti stadij sifilisa;
pridobljeni ~ ki je posledica sifilitične okužbe po rojstvu sin. lues acquisita, pridobljeni lues, syphilis acquisita;
primarni ~ prvi → stadij sifilisa;
prirojeni ~ ki je posledica sifilitične okužbe plodu čez placento in se izraža predvsem z sifilitičnim osteohondritisom, Hutchinsonovimi zobmi, mukokutanimi eflorescencami pri novorojenčku, intersticijskim keratitisom, gluhostjo idr.  sin. lues congenita, syphilis congenitalis;
resolutivni ~ drugi → stadij sifilisa;
sekundarni ~ drugi → stadij sifilisa;
terciarni ~ tretji → stadij sifilisa;
zgodnji prirojeni ~ ki se pokaže do drugega leta po rojstvu;
zgodnji ~ prvi in drugi stadij sifilisa Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek