skleróza -e ž  bolezenska zatrditev tkiva ali organa, zaradi razraščanja veziva, navadno po vnetju, ali zaradi kopičenja trdne snovi v intersticiju  sin. sclerosis

Proste zveze:
aortna ~, koronarna ~, možganska ~, progresivna multipla ~, ~ Amonovega roga, ~ hipokampusa;  

Razložene stalne zveze:
amiotrofična lateralna ~ bolezen zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona, ki se klinično kaže z atrofijo mišic in spastičnimi znaki, pogosto tudi z znaki odpovedi spodnjih možganskih živcev (bolezen je progresivna, začne se med 40. in 60. letom, navadno se pojavi v sporadični obliki, pri bolnikih s familiarno obliko, ki predstavljajo 5 % primerov bolezni, pa se pogosto najde mutacija na genih SOD1 in C9ORF72, redkeje pa na vrsti drugih genov) sin. ALS, progresivna spinalna amiotrofija, sclerosis amyotrophica lateralis;
arteriolokapilarna ~ ki prizadene arteriole in kapilare sin. sclerosis arteriolocapillaris;
Balójeva koncentrična ~ koncentrični periaksialni → levkoencefalitis;
glomerulna ~ končna faza destrukcije glumerulov zaradi ishemije;
multipla ~ avtoimunska bolezen osrednjega živčevja z različnimi nevrološkimi izpadi, ki prizadene večinoma ženske, pri kateri so diseminirana vnetna žarišča z demielinizacijo predvsem v beli možganovini, pri čemer se propadlo tkivo nadomesti z nevroglijo sin. MS, sclerosis disseminata, sclerosis multiplex;  prim. oligoklonski trakovi;
primarna lateralna ~ redka progresivna mišična oslabelost z napredujočo spastičnostjo, ki se od amiotrofične lateralne skleroze loči po tem, da so prizadeti samo zgornji motorični nevroni (pojavlja se v zrelih letih, pri družinskih oblikah pa prej);
progresivna sistemska ~ avtoimunska bolezen veziva večinoma žensk, pri kateri se na koži kažejo spremembe najprej na prstih in obrazu, pozneje zajamejo kožo udov in trupa, hudo je prizadeto tudi vezivo drugih organov, predvsem požiralnika, srca, pljuč in ledvic;
recidivno-remitentna multipla ~ najpogostejša oblika multiple skleroze z zagoni in remisijami bolezni;
~ horoidee atrofija kapilarnega mrežja v žilnici;
subhondralna ~ zgostitev kostnine pod sklepnim hrustancem pri večji obremenitvi ali pri obrabi sklepnega hrustanca;
tuberozna ~ redka bolezen, kongenitalna familiarna fakomatoza s površinskimi tumorji stranskih ventriklov in sklerotičnimi lehami površine možganov, na koži nosu in lic so multipli angiofibromi kot adenoma sebaceum, pojavljajo pa se tudi hamartomi na mrežnici, v srcu in ledvicah, značilna je zgodnja epilepsija, lahko tudi umska manjzmožnost sin. Bourneville-Pringlova bolezen, kompleks tuberozne skleroze, morbus Bourneville-Pringle, sclerosis tuberosa;  prim. adenoma sebaceum;
vaskularna ~ skleroza ožilja, pri kateri so večinoma prizadete arterije;
vzplamtevajoča multipla ~ poslabšanje in razširitev bolezenskih znakov pri multipli sklerozi Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek