statín -a  

1. sproščanje zavirajoči → hormon  prim. -statin (1) 

2. vsak pripadnik skupine zdravil, ki zavirajo sintezo holesterola z inhibicijo HMG-CoA-reduktaze (prvotno so bili pridobljeni iz plesni in gliv, kasneje kot polsintetične, danes popolnoma sintetične učinkovine)  sin. inhibitor hidroksimetilglutaril-CoA reduktaze, inhibitor HMG-CoA-reduktaze, zaviralec hidroksimetilglutaril-CoA reduktaze, zaviralec HMG-CoA-reduktaze, zaviralec sinteze holesterola;  prim. atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin, -statin (2) Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek