státus -a  

1. položaj osebe znotraj strukturirane družbe 

Razložene stalne zveze:
pravni ~ trupla postopek, ki opredeljuje »lastništvo« nad truplom, predvsem zaradi posledic pri odvzemu organov v namene presaditve  


2. → stanje (5) 

Proste zveze:
nevrološki ~;  

Razložene stalne zveze:
anginozni ~ stanje dolgotrajne anginozne bolečine zaradi koronarne bolezni sin. status anginosus;
astmatični ~ hud, dolgotrajen astmatični napad sin. status asthmaticus;
epileptični ~ epileptični napad, ki traja več kot pol ure (sodobne definicije predlagajo krajše trajanje) ali ponavljajoči se epileptični napadi, med katerimi bolnik ne pride k zavesti ali epileptični napad pri novorojenčku, po katerem se ne normalizira nevrološki status sin. status epilepticus;
klinični ~ opis stanja glede na ugotovitve pregleda bolnika;
lakunarni ~ stanje cerebralne arterioskleroze, pri katerem se pojavljajo številni manjši predeli degeneracije možganov z lakunami sin. status lacunaris prim. lakunarni možganski infarkt;
limfatični ~ timikolimfatični → status;
pivski ~ opis pitja alkohola pri bolniku;
~ petit mal ponavljanje absenc kot trajno stanje, ki se v elektroencefalogramu kaže kot neprekinjeno zaporedje kompleksov trnov in valov;
tekočinski ~ stanje telesnih tekočin;
timikolimfatični ~ stanje s povečanjem timusa in bezgavk pri dojenčkih in malih otrocih, za katero so nekdaj domnevali, da je lahko vzrok za nepojasnjeno, nenadno smrt, danes nepriznano patološko stanje sin. status thymicolymphaticus  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek