substánca -e ž  

1. → snov 

Proste zveze:
psihoaktivna ~, radioaktivna ~;  

Razložene stalne zveze:
~ P → snov P  


2. kar tvori, sestavlja telo in njegove organe  sin. substantia;  prim. snov

Stalne zveze:
kompaktni del črne ~e, magnocelularni del neimenovane ~e, retikularni del črne ~e;  

Razložene stalne zveze:
bela ~ bela → možganovina;
črna ~ plast sive možganovine v mezencefalonu, ki vsebuje perikarione dopaminskih nevronov in je zaradi melanina črne barve (ločuje zadajšnje dele cerebralnih pedunklov od tegmentuma mezencefalona, iz nje izvira nigrostriatna proga) sin. črno jedro, substantia nigra;
kompaktna kostna ~ sklenjena, gosta kostnina na površju kosti sin. kompakta, kompaktna kostnina, substantia compacta ossium;  prim. spongiozna kostna substanca;
kortikalna kostna ~ zunanja plast kompaktne kostnine sin. substantia corticalis ossium;
mrežasta ~ možganskega debla retikularna → formacija možganskega debla;
neimenovana ~ siva možganovina pod sprednjo perforirano substanco, njen magnocelularni del oblikuje bazalno Meynertovo jedro sin. substantia innominata;
osnovna ~ homogena sestavina veziva in opornin, ki napolnjuje prostore med celicami in vlakni (pri vezivih je tekoča, pri hrustančevini čvrsta in elastična, pri kostnini poapnela) sin. osnovna snov;
periakveduktalna siva ~ siva možganovina okrog možganskega akvedukta sin. substantia grisea periaqueductalis;
retikularna ~ del hrbtnega mozga na meji med sivo in belo možganovino z mnogo perikarionov in aksonov sin. substantia reticularis;
retikularna ~ možganskega debla retikularna → formacija možganskega debla;
retikulofilamentozna ~ z briljantnim krezilnim modrilom obarvana mrežica (pretežno iz polisomov) v retikulocitu;
siva ~ siva → možganovina;
spongiozna kostna ~ spongiozna, v trabekule urejena kostnina v notranjosti kosti sin. puhlica, spongioza, spongiozna kostnina, substantia spongiosa ossium;  prim. kompaktna kostna substanca;
sprednja perforirana ~ perforirano področje na spodnji površini možganov, ki spada k primarni olfaktorni skorji in leži anteriorno od optičnega traktusa med lateralno in medialno olfaktorno strijo ter Brocajevo diagonalno strijo, skozenj vstopajo v notranjost možganov veje sprednje in srednje cerebralne arterije sin. substantia perforata anterior;
trabekularna kostna ~ spongiozna kostna → substanca;
zadajšnja perforirana ~ perforirano področje v interpedunkularni fosi na spodnji površini možganov, skozenj vstopajo v notranjost možganov veje zadajšnje cerebralne arterije sin. substantia perforata interpeduncularis, substantia perforata posterior;
želatinozna ~ apikalni del zadajšnjega roga sive možganovine v hrbtnem mozgu, ki ima želatinast videz zaradi malo mieliniziranih aksonov sin. substantia gelatinosa Rolandi  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek