sukciníl-CoA [-ceoá in -kòencím á] neskl.  (-coenzyme A)  → sukcinilkoencim A Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek