tést -a  postopek za ugotavljanje lastnosti, sposobnosti, prisotnosti in ustreznosti kake snovi v telesnih tekočinah, tkivih ali izločkih, je način potrjevanja ali izključenja kake bolezni, ter preizkus znanja in ocena duševnih, vedenjskih in funkcionalnih sposobnosti človeka z raznimi preverjenimi metodami in tehnikami  sin. preizkus, preskus

Proste zveze:
antitrombinski ~, diagnostični ~, hitri ~, imunski ~, nosečnostni ~, specifični ~, stimulacijski ~ z ACTH, vrednotenje ~a;  

Stalne zveze:
baterija psiholoških ~ov, diskriminativnost ~a, ločljivost ~a, napovedna veljavnost ~a, natančnost ~a, negativna napovedna veljavnost ~a, občutljivost ~a, objektivnost ~a, ponovljivost ~a, pozitivna napovedna veljavnost ~a, prognostična veljavnost ~a, specifičnost ~a, težavnost ~a, veljavnost ~a, zanesljivost ~a;  

Razložene stalne zveze:
Addisov ~ določanje števila celic (eritrocitov, levkocitov, epitelijskih celic) in cilindrov v sedimentu 24-urnega urina;
Adsonov ~ test za oceno sindroma torakalnega izhoda, pri katerem bolniku v sedečem položaju, ki mu roke počivajo na stegnih, otipamo pulz obeh radialnih arterij, bolnik nato hitro globoko vdihe, zadrži dah, zvrne glavo navzad in jo obrne na prizadeto stran, test je pozitiven, če pulz radialne arterije na prizadeti strani oslabi ali izgine;
aglutinacijski ~ pri katerem se v testno tekočino dodajo celice, ki vsebujejo antigene za določeno protitelo, aglutinacija dokazuje prisotnost protiteles;
alkoholni ~ test za ugotavljanje alkohola v izdihnjenem zraku ali krvi;
Allenov ~ preizkus prehodnosti radialne in ulnarne arterije pod zapestjem;
Amesov ~ ki glede na število mutacij bakterije Salmonella Typhimurium sklepa, da je testna kemikalija kancerogena;
Amslerjev mrežni ~ presejalni test za odkrivanje starostne degeneracije makule;
antiglobulinski ~ Coombsov → test;
antistreptolizinski ~ s katerim se določa titer protiteles proti streptolizinu O v serumu sin. AST;
arborizacijski ~ test za ocenjevanje estrogene aktivnosti, tvorba kristalov podobnih listu praproti, v posušeni cervikalni sluzi na objektniku;
Aschheim-Zondekov ~ biološki nosečnostni test, ki dokazuje humani horijev gonadotropin v urinu nosečnic, ki se vbrizga infantilnim mišjim samicam;
Ascolijev ~ precipitinski test za dokaz antigena bacila Bacillus anthracis v ekstraktu tkiva poginulih živali;
asociacijski ~ asociacijski → preizkus;
Astrandov ~ za ocenjevanje maksimalne aerobne kapacitete na ergometru;
atropinski ~ intravenska injekcija atropina, ki povzroči tahikardijo, kadar je test pozitiven (tahikardija izostane, kadar je bradikardija posledica neposredne okvare srca);
bakteriološki ~ preizkus, ali osamljena bakterija izdeluje določen encim (npr. katalazo, oksidazo) ali kako drugo snov;
Barlowov (T. G.) ~ manever za odkrivanje razvojne displazije kolka pri novorojenčku;
barvni ~ Sabin-Feldmanov barvni → test;
Benedictov ~ opuščen bakrov redukcijski test, ki omogoča kvalitativno in kvantitativno oceno glukoze v urinu;
Bentonov ~ test ocenjevanja vizualne percepcije, spomina in konstrukcijske sposobnosti z risanjem 30 likov po spominu sin. preizkus vizualne retencije;
benzidinski ~ preizkus za ugotavljanje prisotnosti krvi v fecesu;
Bernsteinov ~ test za diagnozo gastroezofagealnega refluksa, pri katerem se 0,1 M hidroklorna kislina infundira skozi nazogastrično sondo v požiralnik s hitrostjo 6 ml/min, kar povzroči bolečino in druge simptome;
Binet-Simonov (T.) ~ test za ugotavljanje stopnje inteligentnosti pri otrocih;
biodozimetrični ~ metoda za dokazovanje zgodnjih okvar zaradi sevanja, predvsem ugotavljanje limfopenije ali analiza kromosomskih aberacij v limfocitih;
biološki nosečnostni ~ dokazovanje nosečnosti z vbrizganjem urina, ki vsebuje HCG, poskusnim živalim (miškam, zajkljam, žabam) in opazovanje reakcije njihovega genitalnega sistema;
biološki ~ kvalitativno ali kvantitativno vrednotenje kakega agensa (npr. zdravila, zdravilne učinkovine, antibiotika, hormona, vitamina, toksina) na eksperimentalni živali, izoliranem organu ali celični kulturi sin. bioassay, bioesej, biološki preizkus, biotest;  prim. mikrobioesej;
Bordetov ~ nastanek precipitata v serumu določene živalske vrste po dodajanju antiseruma proti beljakovini iste vrste;
bromsulfaleinski ~ testiranje ekskretorne funkcije jeter, ki meri hitrost izločanja intravensko vbrizganega bromsulfaleina iz krvi, ker ga jetra izločajo v žolč;
bronhodilatacijski ~ spirometrična meritev po vdihu bronhodilatatorne učinkovine (npr. salbutamola ali fenoterola);
Casonijev intradermalni ~ za dokazovanje ehinokokoz, pri katerem se tekočina iz hidatide vbrizga intrakutano, takojšnja ali kasna reakcija je pozitivna, če se pokaže rdečina zaradi alergije prim. ehinantigenski kožni test;
Coombsov direktni ~ ugotavljanje protiteles na površini eritrocitov;
Coombsov indirektni ~ ugotavljanje prisotnost eritrocitnih protiteles v serumu;
Coombsov ~ test hemaglutinacije, pri katerem dodatek antiglobulinskega seruma povzroči aglutinacijo eritrocitov prekritih z inkompletnimi protitelesi;
deksametazonski ~ test za oceno odzivnosti nadledvične železe na kortikotropin (meri se izločanje kortizola v urinu po odmerku deksametazona, izločanje kortizola je zavrto pri zdravih osebah, ne pa pri bolnikih s Cushingovim sindromom);
Dickov (G. F. in G. R. H.) ~ zastarel kožni test občutljivosti za škrlatinko, ki je uporaben le, če je razvit izpuščaj;
dihalni ~ s sečnino urejski dihalni → test;
dihalni ~ za Helicobacter pylori urejski dihalni → test;
dihotomni diagnostični ~i diagnostični testi, katerih rezultat je lahko dvojen (npr. normalen ali patološki) in je lahko pravilno ali napačno pozitiven ter pravilno ali napačno negativen, imajo pa določene merske značilnosti kot natančnost, občutljivost, specifičnost, pozitivno napovedno veljavnost, negativno napovedno veljavnost;
direktni imunofluorescenčni ~ pri katerem se tkivna rezina, celična kultura, mikrobiološki vzorec prekrije z raztopino specifičnega protitelesa, označenega s fluorokromom, kar omogoča lokacijo tako nastalega dvojnega kompleksa antigen-protitelo s fluorescenčnim mikroskopom;
edrofonijev ~ s katerim razlikujejo bolečino z izvorom v požiralniku od drugih prsnih bolečin;
edukometrični ~ ki se uporablja pri merjenju znanja in ima določene merske značilnosti, kot so veljavnost, zanesljivost, objektivnost, težavnost in ločljivost;
ehinantigenski kožni ~ reakcija za ugotavljanje ehinokokoze sin. Botterijeva reakcija;  prim. Casonijev intradermalni test;
Elekov ~ s katerim se določa toksigenost bacila davice;
Ellsworth-Howardov (J. E.) ~ test za razločevanje psevdohipoparatiroidizma od drugih oblik hipoparatiroidizma;
encimski imunski ~ test, pri katerem na protitelo vezani encim omogoči spremembo barve substrata in tako detekcijo navzočnosti preiskovanega protitelesa ali antigena v vzorcu sin. EIA, ELISA;
epikutani ~ preizkus specifične preobčutljivosti kože za kontaktne alergene pri ekcemu sin. patch test;
Esbachov ~ semikvantitativno določanje proteinurije;
Fehlingov ~ opuščen bakrov redukcijski test, ki omogoča le kvalitativni dokaz glukoze v urinu;
fenolsulfonftaleinski ~ orientacijski test za ocenjevanje pretoka krvi skozi ledvice;
Finkelsteinov ~ ki je sestavljen iz ulnarne deviacije zapestja in hkratnega upogiba palca, ob čemer se pojavi huda bolečina na radialni strani zapestja;
flokulacijski ~ serološki test, ki uporablja za diagnozo proces flokulacije (pozitivni rezultat nakazuje prisotnost flokulacije);
fluorescenčni imunski ~ test, pri katerem na protitelo vezani fluorokrom omogoči detekcijo navzočnosti preiskovanega protitelesa ali antigena v vzorcu pod fluorescenčnim mikroskopom;
fotokrpični ~ epikutani test, pri katerem testirano mesto izpostavijo ultravijolični svetlobi;
fotostresni ~ makule osvetlitev očesa za 10 sekund (če ima bolnik okvaro makule, lahko ponovno bere šele po 50 ali več sekundah);
Fowlerjev (E. P.) ~ vrsta tonske avdiometrije pri enostranski okvari sluha;
F ~ parametrični test za preverjanje hipoteze o enakosti povprečij dveh vzorcev;
funkcijski ~ preiskava v celični biologiji, s katero presojajo določene funkcionalne lastnosti celic, odvisne od izražanja genov ali razvojnega stanja, tako da ocenjujejo njihovo sposobnost, da živijo v določenih razmerah;
galaktozni tolerančni ~ test za oceno presnovne funkcije jeter (po bolusu galaktoze se meri krivulja plazemske koncentracije galaktoze in izločanje v urin);
Gordonov (M. H.) ~ test za dokazovanje porušenega globulinsko-albuminskega razmerja v cerebrospinalnem likvorju;
Guthriejev ~ test za dokazovanje fenilalanina v krvi novorojenčka prim. fenilketonurija;
Heafov tuberkulinski ~ pri katerem se na podlaket kapne kapljica prečiščenega proteinskega derivata tuberkulina, se skozi njo z iglico šestkrat vbode v povrhnji sloj kože in je pozitiven pri tipljivi oteklini kože premera več kot 5 mm v treh do osmih dneh;
hemadsorpcijski ~ ki odkriva prisotnost virusnega hemaglutinina in temelji na adherenci eritrocitov na celice okuženega organizma v prisotnosti hemaglutinina;
hemaglutinacijski ~ test in vitro, s katerim se v preiskovanem vzorcu določajo virusi ali bakterije, ki povzročajo hemaglutinacijo;
hiperventilacijski ~ test za odkrivanje latentne tetanije ali epilepsije s hiperventilacijo sin. hiperventilacijski preizkus;
histaminski ~ 1. test za vrednotenje želodčne sekrecije s podkožnim vbrizgavanjem histamina 2. test za diagnozo feokromocitoma s hitrim intravenskim vbrizganjem histamina;
hitri streptokokni antigenski ~ ki se uporablja za določanje streptokoknega antigena v kužnini, priporočajo ga za hitro potrditev streptokokne okužbe žrela, specifičnost je več kot 95-odstotna, občutljivost 80- do 90-odstotna;
hitri ~ z ACTH s katerim ugotavljajo odzivnost nadledvične žleze na eksogeni kortikotropin (meri se porast serumske koncentracije kortizola po injekciji ACTH);
hitri ureazni ~ priročni test z neposredno odvzetim biopsijskim vzorcem želodčne sluznice za dokaz ureaze bacila vrste Helicobacter pylori;
Howardov (J. E.) ~ ločena funkcijska preiskava za obe ledvici, pri kateri se retrogradno uvede uretrov kateter in se v ločenih vzorcih določa koncentracija natrija in kreatinina;
Huhnerjev ~ določitev množine in gibljivosti semenčic v nožnici in kanalu materničnega vratu po koitusu;
imunocitokemični ~ dokazovanje antigenov celičnih sestavin z označenimi protitelesi;
imunofluorescenčni nosečnostni ~ pri katerem se dokazuje povečana količina humanega horijevega gonadotropina v serumu ali urinu z imunofluorescenco;
imunofluorescenčni ~ pri katerem se uporabljajo s fluorokromi označena protitelesa za odkrivanje kakega antigena ali protitelesa v serumu, tkivu, celični kulturi, mikrobiološkem vzorcu, ki postane tako viden pod fluorescenčnim mikroskopom;
indirektni imunofluorescenčni ~ pri katerem se tkivna rezina, celična kultura, mikrobiološki vzorec najprej prekrije z neoznačenim specifičnim imunoglobulinom proti določenemu antigenu, nato pa s protitelesom proti uporabljenemu imunoglobulinu, označenim s fluorokromom, nastali trojni kompleks antigen-imunoglobulin-antiglobulin tako postane viden pod fluorescenčnim mikroskopom;
insulinski tolerančni ~ ugotavljanje izločanja somatotropina pri z insulinom izzvani hipoglikemiji;
inteligenčni ~ na populaciji preskušena baterija vprašanj in nalog, s katero je mogoče zanesljivo primerjati inteligenčne sposobnosti individuumov v kaki kulturi;
intradermalni ~ katerikoli test za ugotavljanje kožne pozne preobčutljivosti, ki jo povzroči injekcija antigena v kožo;
intradermalni ~ alergije test za ugotavljanje takojšnje preobčutljivosti, pri katerem majhno količino alergena vbrizgajo v dermis;
intradermalni tuberkulinski ~ Mantouxov → test;
intrakutani ~ intradermalni → test;
intravenski glukozni tolerančni ~ test za preučevanje hitrega odziva izločanja insulina na obremenitev z glukozo (uporabljajo ga pri preverjanju uspešnosti presaditve trebušne slinavke in pri preučevanju razvoja sladkorne bolezni tipa 1) sin. IVGTT;
kaptoprilni ~ pri katerem se uporablja kaptopril za oceno, ali je hipertenzija sprožena z reninom;
klinični ~i za ugotavljanje možganske smrti se opravijo pri bolniku, ki izpolnjuje merila za ugotavljanje možganske smrti (postopki so natančno opredeljeni s Pravilnikom o ugotavljanju možganske smrti);
klonidinski ~ ki se uporablja v diagnostiki feokromocitoma, neodzivnost krvnega tlaka na klonidin govori v prid feokromocitomu;
koagulazni ~ test za dokazovanje koagulaze stafilokokov;
Kolmerjev ~ serološki test za dokazovanje sifilisa;
kožni ~ vsak test, pri katerem se nanese antigen na kožo ali se inokulira vanjo;
kožni vbodni ~ alergije test za ugotavljanje takojšnje preobčutljivosti, pri katerem antigen z lanceto vnesejo v kožo;
krpični ~ epikutani → test;
krpični ~ atopije test za ugotavljanje kožne preobčutljivosti za beljakovinske alergene (npr. pri atopijskem ekcemu);
krpični ~ pozne preobčutljivosti test za ugotavljanje kožne preobčutljivosti za nebeljakovinske alergene majhne molekulske mase;
ksilozni absorpcijski ~ diferencialni test pri diagnostiki malabsorpcije;
kutani tuberkulinski ~ vsak od kožnih tuberkulinskih testov;
Kveimov ~ kožni test za dokazovanje sarkoidoze, pri katerem se intradermalno vbrizga antigen sarkoidnega tkiva človeka, pri pozitivni reakciji se po treh ali šestih tednih po vbrizganju pojavi kožni infiltrat, v katerem se histološko dokažejo sarkoidozni granulomi;
lateksov aglutinacijski ~ aglutinacijski test za prikaz prisotnosti protiteles, pri katerem je antigen adsorbiran na delce lateksa;
leprominski ~ kožni test za diagnozo lepre;
limulusni ~ test za hitro odkrivanje endotoksinov v krvi, pri katerem limulin reagira z vzorcem krvi bolnika, če nastane gel, je test pozitiven;
Mann-Whitneyjev ~ neparametrični test za primerjavo dveh neodvisnih vzorcev;
Mantouxov ~ pri katerem intrakutana injekcija tuberkulina povzroči lokalno oteklino in rdečino kože pri bolnikih s tuberkulozo;
manualni mišični ~ klinično ročno ocenjevanje mišične moči (točkuje se od 0 do 5);
Masterjev dvostopnični ~ → obremenitev po Masterju;
McMurrayjev ~ test za ugotavljanje poškodbe meniskusa, pri katerem bolniku, ki leži s popolnoma skrčenimi koleni, rotirajo golen navzven in koleno počasi iztegnejo, boleč »klik« pri ekstenziji kaže na raztrganino medialnega meniskusa, če se »klik« pojavi pri ekstenziji kolena z golenjo, rotirano navznoter, je raztrganina v lateralnem meniskusu;
mešalni ~ test za odkrivanje dejavnikov, npr. primanjkovanje koagulacijskih faktorjev, navzočnost protiteles ali inhibitorjev, ki vplivajo na podaljšanje TPČ (določa se TPČ zmesi bolnikove in normalne plazme);
metaholinski ~ provokacijski test za odkrivanje nespecifične bronhialne prevzdražljivosti z inhalacijo aerosola metaholina, kar pri bolnikih z astmo zmanjša FEV1;
mikroimunofluorescenčni ~ serološka metoda, ki se uporablja za dokazovanje okužbe s klamidijami, pri kateri se s fluorokromom označena protitelesa vežejo na bakterije v vzorcu, kar opazujejo pod mikroskopom;
Miller (T. G.)-Kurzrockov ~ navzkrižni invazijski → test;
morfinski ~ provokacijski test, pri katerem pri diskineziji Oddijevega sfinktra nastane po vbrizganju morfina značilna žolčna kolika;
Morov tuberkulinski ~ pri katerem se za dokazovanje tuberkuloze na podlaket prilepi s tuberkulinom prepojeni obliž, ocenjuje se le lokalna oteklina kože po 72 urah, rdečina pa ne;
navzkrižni invazijski ~ test za ugotavljanje inkompatibilnosti cervikalne sluzi ženske iz neplodnega zakona in normalnega semena drugega moškega ali s cervikalno sluzjo druge ženske in semenom moškega iz neplodnega zakona;
navzkrižni ~ test za ugotavljanje združljivosti krvi dajalca in prejemnika;
Nelsonov (R. A.) ~ specifični test za dokazovanje sifilisa (antigen je bakterija Treponema pallidum);
neparametrični ~i ki ne predpostavljajo, da so podatki porazdeljeni po kaki določeni porazdelitvi sin. neparametrične metode;
niacinski ~ test za določitev mikobakterij vrste Mycobacterium tuberculosis, pri katerem se v primerjavi z drugimi mikobakterijami niacin kopiči v gojišču;
nitroprusidni ~ test za kvalitativno določanje cistina v urinu;
obremenitveni ~ izpostavaljanje organizma določeni obremenitvi (2) z namenom ugotavljanja določene funkcionalne, presnovne, izločevalne ali druge zmogljivosti;
opsonofagocitični ~ postopek za ugotavljanje opsonofagocitičnega indeksa;
optohinski ~ test za identifikacijo pnevmokokov, ki v nasprotju z drugimi streptokoki ne rastejo v navzočnosti optohina;
oralni glukozni tolerančni ~ obremenitev z glukozo (per os) za ugotavljanje diabetesa in motene tolerance za glukozo sin. obremenitev z glukozo, OGTT;  prim. motena toleranca za glukozo;
ortostatski ~ ki se uporablja v diagnostiki primarnega hiperaldosteonizma za razlikovanje med idiopatično hiperplazijo in adenomom, povečanje koncentracije aldosterona v krvi ob koncu 4-urnega testa z ortostazo govori za normalno stanje ali hiperplazijo, zmanjšanje pa v prid adenomu skorje nadledvične žleze;
osebnostni ~ psihološka preskušnja, ki objektivizira osebnostne (pretežno čustvene in nagonske) posebnosti človeka prim. projektivna tehnika;
Papanicolaouov ~ test za citološko ugotavljanje raka materničnega vratu ali hormonskega stanja ženske;
papaverinski ~ ugotavljanje stopnje in trajanja erekcije po vbrizganju papaverina v kavernozno telo;
parametrični ~i ki temeljijo na predpostavki o določeni porazdelitvi (navadno normalni) testiranega parametra sin. parametrične metode;
parni ~ t parametrični test za preverjanje hipoteze, da so razlike dveh parnih meritev v povprečju enake kaki določeni vrednosti (največkrat nič);
Paul-Bunnellov ~ aglutinacijski test za dokazovanje heterofilnih protiteles pri infekcijski mononukleozi (protitelesa v serumu bolnika aglutinirajo ovčje eritrocite);
pentagastrinski ~ merjenje izločanja solne kisline po subkutani injekciji pentagastrina;
Perthesov ~ test za določanje prehodnosti femoralnih ven (pri stoječem bolniku se nastavi elastična podveza tik pod kolenom, ko začne bolnik hoditi, se pri prehodnih globokih venah povrhnje vene izpraznijo, pri zapori globokih ven pa povrhnje vene nabreknejo in se pojavi bolečina);
perkutani tuberkulinski ~ Morov tuberkulinski → test;
Phalenov ~ manever, pri katerem preiskovanec z močnim stiskom hrbtišč obeh rok doseže popolno fleksijo v zapestju obeh rok, to ima za posledico dodatno zožitev karpalnega kanala (bolečina, mravljinčenje in motnje občutka v področju oživčenja medianega živca potrjujejo verjetnost sindroma karpalnega kanala) sin. Phalenov znak;
Pirquetov tuberkulinski ~ lokalna oteklina in rdečina kože, če se na kožo kane kapljica tuberkulina in skozi kapljico spraska pokožnica, kar nakazuje prisotnost protiteles v organizmu, ki je bil senzibiliziran z bacili tuberkuloze;
pokoitalni ~ Huhnerjev → test;
praprotni ~ arborizacijski → test;
precipitinski ~ pri katerem se antigen v topni obliki precipitira v kombinaciji s specifičnimi protitelesi;
presejalni ~ → presejanje;
progesteronski ~ 5- do 7-dnevno dajanje gestagenov, test za razlikovanje med normoestrogenemijsko/hiperestrogenemijsko in hipoestrogenemijsko/uterino amenorejo;
projektivni ~ pri katerem testirani projicira svoje doživljanje na podlagi predloženih slik ali barvnih lis;
provokacijski ~ ki kaže, da uporaba določene snovi izzove specifično reakcijo;
provokacijski ~i z alergeni testi, s katerimi ugotavljajo alergijsko senzibilizacijo (npr. kožni vbodni test alergije, intradermalni test alergije, krpični test atopije, krpični test pozne preobčutljivosti);
provokacijski ~ z metaholinom metaholinski → test;
psihološki ~ ocenjevanje človekove uspešnosti, inteligence, nevropsiholoških funkcij, osebnostnih izkušenj ter individualnih ali poklicnih značilnosti oziroma zmožnosti;
pulpni ~ vitalitetni → test;
Queckenstedtov ~ pri katerem se s prsti pretisnejo vene na vratu, pri čemer poraste tlak v cerebrospinalnem likvorju, ki pri prenehanju pritiska pri zdravi osebi hitro pade, če pa gre za blok v spinalnem subarahnoidnem prostoru, pritisk na vratne vene povzroči le zelo majhen porast spinalnega likvorskega tlaka ali pa sploh ne;
Quickov ~ ocena protrombinskega časa, ki meri aktivnost v ekstrinzični in skupni poti koagulacije krvi;
radioalergosorbentni ~ metoda, s katero se v vzorcih seruma izmeri zelo majhna količina protiteles IgE, specifičnih za kak alergen sin. RAST;
radioimunosorbentni ~ metoda za merjenje celotne količine IgE v vzorcih seruma sin. RIST;
Ratschowov ~ preizkus na obstrukcijo arterij spodnjega uda, pri katerem v prvi fazi testa ležeči bolnik pri dvignjenih nogah 1—2 minuti izvaja plantarno in dorzalno fleksijo stopal, v drugi fazi pa sedi s spuščenimi visečimi nogami, pri tem v prvi fazi opazujejo, ali se pojavi na stopalu bledica kože, v drugi fazi pa opazujejo reaktivno hiperemijo in polnjenje kolabiranih ven na hrbtiščih stopal (pri motnjah arterijske prekrvitve postane stopalo v prvi fazi bledo, v drugi fazi pa reaktivna hiperemija in polnjenje ven zamujata);
Reiterjev ~ test vezave komplementa za dokazovanje sifilisa ob uporabi Reiterjevih treponem;
Rinnejev ~ Rinnejev → preizkus sluha;
Rivaltov ~ s katerim se lahko z ocetno kislino tekočine ločijo v transudate ali eksudate;
Rorschachov ~ Rorschachov → preizkus;
Rose-Waalerjev ~ test s pasivno hemaglutinacijo za dokazovanje revmatoidnega faktorja;
Rumpel-Leedov ~ preizkus trdnosti kapilarnih sten;
Sabin-Feldmanov barvni ~ serološki test za ugotavljanje toksoplazmoze;
saharinski ~ test za oceno mukociliarnega klirensa, pri katerem na očiščena zgornja dihala in na spodnji del nosne sluznice položijo nekaj kristalčkov saharina ter merijo čas, v katerem bolnik začuti sladek okus v ustih (normalni ciliarni transport traja 30 minut ali manj);
scenski ~ projektivna tehnika s figuricami in drugimi malimi objekti za otroke kot diagnostika pri odkrivanju kritičnih (npr. družinskih) situacij in izkrivljenih nravnosti sin. sceno-test;
Schillerjev ~ test za dokazovanje patoloških sprememb v epiteliju nožničnega dela maternice in nožnice ob sumu na malignom;
Schillingov ~ preiskovanje enteralne resorpcije vitamina B12 s kobalaminom, označenim z radioaktivnim kobaltom v diagnostiki primarne perniciozne anemije;
Schirmerjev ~ pri katerem se pod veko položi filtrirni papir in meri sekrecija solz (zmanjšana pri Sjögrenovem (H. S. C.) sindromu);
Schobrov ~ merjenje stopnje lumbarne fleksije, ko stoječi bolnik skuša doseči palce na nogah, pri čemer se ledveni del hrbtenice normalno raztegne za več kot 4 cm, omejena lumbarna fleksija je značilna za bolezni ledvene hrbtenice;
sekretinski ~ test za oceno zunanje sekrecije pankreasa;
serološki ~ laboratorijski preizkus s serumom bolnika, navadno za ugotavljanje specifičnih protiteles v serumu sin. serološka reakcija, seroreakcija;
skarifikacijski ~ alergološki test, pri katerem se na kožo nanese kaplja antigena in skoznjo spraska ali nabode pokožnica;
Snellenov ~ subjektivna groba ocena vida z uporabo Snellenovih tablic;
stimulacijski ~ ki pokaže, za koliko aplikacija določene učinkovine (npr. hormona, sproščajočega hormona) spodbudi določeno funkcijo (npr. izločanje drugega hormona);
stimulacijski ~ z glukagonom test z glukagonom, ki se uporablja v diagnostiki feokromocitoma pri sumu na intermitentno izločanje kateholaminov (intravenski odmerek glukagona pri bolnikih s feokromocitomom dvakrat do večkrat poviša koncentracijo plazemskih kateholaminov);
streptolizinski ~ antistreptolizinski → test;
Studentov ~ → test t;
subkutani tuberkulinski ~ test za ugotavljanje tuberkuloze, narejen s subkutano injekcijo tuberkulina;
supresijski ~ ki pokaže, za koliko aplikacija določene učinkovine (npr. hormona) zavre določeno funkcijo (npr. sekrecijo drugega hormona) prim. deksametazonski test;
~ χ2 → test hi-kvadrat;
~ acidifikacije urina test za diagnostiko renalne tubulne acidoze, ocena sposobnosti celic ledvičnih cevk za izločanje vodikovih in amonijevih ionov po obremenitvi z amonijevim kloridom prim. acidifikacija urina;
~ alergije z vbodno-vbodno metodo kožni vbodni test alergije, pri katerem z lanceto najprej vbodejo v testirani alergen (npr. sadje), potem pa z isto lanceto v kožo preiskovanca;
~ blastne transformacije laboratorijski preizkus in vitro za ugotavljanje reaktivnosti limfocitov B in T prim. limfocitna transformacija;
~ CAMP test za določanje β-hemolitičnih streptokokov skupine B v kulturi;
~ celic LE star. diagnostični test za sistemski eritematozni lupus, pri katerem se in vitro inkubira kri ali kostni mozeg bolnikov ali pa se učinkuje z njihovim serumom na normalne levkocite, kar povzroči tvorbo značilnih celic LE (test je zamenjalo določanje antinuklearnih protiteles v serumu);
~ DASH test za funkcionalnost zgornjega uda, ramena in roke;
~ DNA ugotavljanje prisotnosti določenega alela v vzorcu DNA, uporablja se v zvezi z genetskim svetovanjem (posredni test je analiza genetske vezave, neposredni test pa ugotavljanje mutacije);
~ enkratnega vdiha pri katerem preiskovanec izdihne do rezidualnega volumna, nato vdihne s celotno vitalno kapaciteto 100-odstotni kisik, potem pa počasi izdihuje skozi avtomatski merilnik koncentracije dušika v izdihanem zraku, dokler spet ne doseže rezidualnega volumna, zapisana krivulja koncentracije dušika v izdihanem zraku pokaže enakomerno ali neenakomerno porazdelitev vdihanega zraka v pljučih in volumen pljuč, pri katerem se začnejo zapirati male dihalne poti v bazalnih predelih pljuč sin. single-breath test;
~ FIGLU pri katerem po obrementivi z odmerkom histidina določijo izločanje formiminoglutamata z urinom, njegova navzočnost kaže na pomanjkanje tetrahidrofolata ali ustrezne transferaze;
~ FTA-ABS laboratorijski test za serološko diagnostiko sifilisa z vezavo fluorescentnega antiglobulina na mrtve treponeme, na katere so se pred tem vezala protitelesa iz pacientovega seruma;
~ hi-kvadrat neparametrični test za ugotavljanje signifikantnosti razlike, kadar so podatki iz dveh ali več vzorcev cela števila sin. hi-kvadrat, χ2, metoda hi-kvadrat;
~ hoje standardizirani poskus v rehabilitacijski medicini, pri katerem ocenjujejo prehojeno razdaljo oziroma čas;
~ kapilarne fragilnosti Rumpel-Leedov → test;
~ PAP Papanicolaouov → test;
~ protiteles IgE določanje celokupnih in specifičnih protiteles v krvnem serumu;
~ RPR presejalni serološki test za dokazovanje sifilisa, ki temelji na določanju reaginov;
~ s stiskanjem pesti preizkus obstrukcije arterij zgornjega uda, pri katerem bolnik dvigne roki in 2 minuti stiska pesti 60-krat v minuti (pri pomembni motnji arterijske prekrvitve pobledijo dlan in prsti);
~ SKA → test strukturnih kromosomskih aberacij;
~ sluha ugotavljanje ostrine sluha, navadno z avdiometrijo;
~ strukturnih kromosomskih aberacij za ugotavljanje kvantitativnih in kvalitativnih kromosomskih okvar (anevploidije, kromatidnih lomov, acentričnih in dicentričnih kromosomov idr.) na podlagi analize 200 limfocitov periferne krvi v metafazi celičnega ciklusa;
~ t katerikoli test, pri katerem je testna statistika porazdeljena po Studentovi porazdelitvi t, če velja ničelna domneva (najpogosteje se uporablja pri primerjavi dveh neodvisnih vzorcev, kjer ničelna hipoteza pravi, da vzorca prihajata iz populacij z enakim povprečjem in pri testiranju hipoteze, da je kak vzorec vzet iz populacije z danim povprečjem);
~ tolerance za galaktozo določanje poteka plazemske koncentracije galaktoze po peroralni obremenitvi z galaktozo, ocena jetrne funkcije;
~ TPHA serološki test za določanje specifičnih protiteles proti antigenom treponeme vrste Treponema pallidum;
~ TPI star. opuščen test za dokazovanje sifilisa, ki temelji na imobilizaciji bakterije Treponema pallidum s protitelesi seruma bolnika v navzočnosti komplementa;
~ VDRL flokulacijski test za dokazovanje sifilisa z antigenom kardiolipin-lecitin-holesterol;
~ vezave komplementa serološki test za ugotavljanje protiteles s poznanim antigenom ali antigena s poznanimi protitelesi (v prvi fazi testa se protitelesa vežejo na antigen, dodani komplement pa se veže na nastali kompleks antigen-protitelo; v drugi fazi se v testni sistem dodajo ovčji eritrociti in antiserum proti tem eritrocitom; če se je komplement porabil v prvi fazi testa, hemoliza izostane in je rezultat testa pozitiven; hemoliza pomeni negativen rezultat) sin. reakcija fiksacije komplementa, reakcija vezave komplementa, RVK;
~ z nagibno mizo ki se uporablja v diagnostiki vzroka sinkope, pozitiven test (padec krvnega tlaka in bradikardija) govori za nevrokardiogeno sinkopo depresornega tipa (vazovagalno sinkopo);
~i alergije provokacijski → testi z alergeni;
Thomasov (H. O.) ~ test za odkrivanje fleksijske kontrakture kolka, pri katerem se pri na hrbtu ležečem bolniku flektira zdrava noga v kolku, tako da se s kolenom dotakne prsi, pri tem se izravna lumbalna lordoza in se prizadeta noga dvigne v kolenu;
Thornov ~ ocena funkcije skorje nadledvične žleze z uporabo ACTH, znižala naj bi se koncentracija eozinofilcev in limfocitov v krvi s porastom izločanja sečne kisline z urinom;
Tiffeneaujev ~ forsirani ekspiracijski → volumen v prvi sekundi;
Tinel-Hoffmanov (P. H.) ~ Tinel-Hoffmanov (P. H.) → znak;
Trendelenburgov ~ hitra polnitev ven s krvjo na nogi, ko noga spremeni položaj iz navpične lege v vodoravno lego (pri varikoznih venah in okvarah venskih zaklopk);
trihofitinski ~ intrakutano vbrizgavanje trihofitina za dokazovanje protiteles proti trihofitonom v koži;
t ~ → test t;
tuberkulinski ~ metoda za ugotavljanje okuženosti z bacili tuberkuloze, metod je več, antigen pa je tuberkulin oziroma njegov prečiščeni proteinski derivat PPD, ki se ga aplicira na ali v kožo (gre za zapoznelo preobčutljivostno reakcijo na tuberkulin, ki se kaže kot oteklina in rdečina na mestu aplikacije) sin. tuberkulinsko testiranje;
Tzanckov citološki ~ preprost diagnostični test, pri katerem se iz dna mehurja na koži ali sluznici postrgajo celice, se nato barvajo in mikroskopirajo, uporaben za razpoznavo akantolitičnih celic pri pemfigusu in tudi pri herpesu;
ureazni ~ test za dokazovanje sečnine, pri katerem se z ureazo sečnina spremeni v amonijak in ogljikov dioksid;
urejski dihalni ~ za posredno ugotavljanje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori (po zaužitju s 14C ali 13C označene sečnine se pod vplivom bakterijske ureaze sprosti radioaktivni ogljikov dioksid (14CO2) ali neradioaktivni ogljikov dioksid (13CO2), ki se z ustreznim analizatorjem izmeri v izdihanem zraku);
urodinamski ~i testi za ocenjevanje funkcije sečnika pri motnjah uriniranja;
vibracijski ~ 1. s katerim kvantitativno ocenijo stopnja senzorične okvare živcev 2. testiranje vestibularnega aparata;
vitalitetni ~ postopek, ki uporablja električne, termične in perkusijske dražljaje za ugotavljanje funkcionalnega živčnega tkiva pulpe zoba;
Voges-Proskauerjev ~ bakteriološki test, s katerim se razlikujejo bakterije iz družine Enterobacteriaceae;
Volhardov ~ dilucijski → preizkus;
Wadov ~ določanje za govor in spomin odgovorne hemisfere pri budnem bolniku po intrakarotidni injekciji kratko delujočega anestetika (test izvajajo pri pripravi na nekatere nevrokirurške operacije, npr. za kirurško zdravljenje epilepsije);
Webrov (F. E.) ~ Webrov (F. E.) → preizkus sluha;
Whitakerjev ~ merjenje tlakov v ledvičnem mehu s perkutano nefrostomijo;
Widalov (G. F. I.) ~ Widalova (G. F. I.) → reakcija;
Wilcoxonov ~ predznačenih rangov neparametrični test, s katerim se preizkuša ničelna hipoteza, da sta dva parna (odvisna) vzorca vzeta iz iste populacije prim. parni t test;
Wilcoxonov ~ vsote rangov neparametrični test za oceno razlik med dvema neodvisnima vzorcema na temelju primerjave vsot rangov;
wisconsinski ~ sortiranja igralnih kart test za funkcijo prefrontalnega dela frontalnega lobusa, izvedba testa je motena pri shizofreniji 



Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek