tkívo -a  skupek podobno diferenciranih celic in njihove medceličnine, s skupno funkcijo (epitelija, veziva s krvjo in opornine, mišičnine, živčnine in spolnih celic)  sin. textus

Proste zveze:
avtohtono ~, braditrofno ~, dehidrirano ~, eritropoetsko ~, hipoksično ~, karcinomsko ~, neoplastično ~, neožiljeno ~, ožiljeno ~, roženo ~;  

Stalne zveze:
kultura ~a, mešana bolezen vezivnega ~a, okužba mehkega ~a, sarkom mehkega ~a, sistemska bolezen vezivnega ~a, tipizacija tkiv, ustanova za ~a in celice, Zavod RS za presaditve organov in tkiv;  

Razložene stalne zveze:
adenoidno ~ star. limforetikularno → tkivo;
adipozno ~ → maščevje;
belo maščobno ~ belo → maščevje;
brecilno ~ tkivo s številnimi kavernoznimi prostori, ki se lahko naglo napolnijo s krvjo;
dezmalno ~ → vezivo;
difuzno limfatično ~ limforetikularno tkivo, v katerem so limfociti bolj na redko posejani;
epitelijsko ~ → epitelij;
erektilno ~ brecilno → tkivo;
fibrozno ~ fibrozno → vezivo;
glandularno ~ žlezno → tkivo;
granulacijsko ~ bogato ožiljeno rahlo vezivo v ranah, razjedah in drugih tkivnih defektih;
hemopoetsko ~ v katerem se razvijajo krvne celice;
heterotopno ~ ki je na mestu, kjer ga v organizmu normalno ni najti;
hondralno ~ → hrustančevina;
hondroidno ~ hrustančasto → tkivo;
hordino ~ opornina, ki sestavlja hordo in je pri sesalskih embrijih sestavljena iz zvezdastih celic in nekaj drobnih kolagenskih mikrofibril med njimi (do 7. leta se ohrani v pulpoznem nukleusu medvretenčne plošče);
hrustančasto ~ embrionalna oblika hrustančevine, s številnimi mehurčastimi celicami in malo glukozaminoglikanov v medceličnini (pri višjih vretenčarjih včasih v srčnem skeletu);
hrustančno ~ → hrustančevina;
infiltrirano ~ v katerem so celice iz krvi ali drugega tkiva;
kartilaginozno ~ → hrustančevina;
kavernozno ~ brecilno → tkivo;
kromafino ~ ki sestoji predvsem iz kromafinih celic;
krvotvorno ~ hemopoetsko → tkivo;
limfatično ~ limforetikularno → tkivo;
limforetikularno ~ retikularno vezivo z limfopoetskimi celicami in limfociti;
maščobno ~ → maščevje;
matično ~ manj diferencirano tkivo, iz katerega se razvijejo bolj diferencirana tkiva in celice;
mehko ~ ki se na pritisk ali dotik poda (koža, podkožje, mišice, maščevje);
mešano ~ ki ga sestavljajo celice različnih tkiv (npr. mišičnina in vezivo v mišicah);
metanefrogeno ~ mezoderm sakralnih nefrotomov, iz katerega nastane metanefros;
mezenhimsko ~ → mezenhim;
mieloično ~ tkivo kostnega mozga;
mišično ~ → mišičnina;
multilokularno maščobno ~ rjavo → maščevje;
muskularno ~ → mišičnina;
neinkapsulirano limfatično ~ limforetikularno tkivo, ki ni obdano z vezivno ovojnico (npr. v prebavili, dihalih, urogenitalnem traktu);
nevralno ~ → živčnina;
nodularno limfatično ~ limforetikularno tkivo, v katerem so limfociti združeni v limfatične folikle;
oporno ~ → opornina;
ortotopno ~ ki je na anatomsko normalnem mestu;
osalno ~ → kostnina;
osteogeno ~ vezivo, ki je sposobno tvoriti kostnino;
osteoidno ~ kostnina, ki še ni kalcinirana;
parenhimsko ~ → parenhim;
plurivakuolarno maščobno ~ rjavo → maščevje;
pravo živčno ~ ki ga sestavljajo nevroni;
raznorodno ~ ki vsebuje tkiva različnega izvora (npr. iz ektoderma in mezoderma);
raznovrstno ~ mešano → tkivo;
retikularno ~ retikularno → vezivo;
rjavo maščobno ~ rjavo → maščevje;
univakuolarno maščobno ~ → maščevje;
vezivno ~ → vezivo;
vrhnjično ~ → epitelij;
združeno limfatično ~ združeni limfatični → folikli prim. Peyerjeva plošča;
živčno oporno ~ → nevroglija;
živčno ~ → živčnina;
žlezno ~ skupki epiteljskih celic, specializiranih za sekrecijo Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek