tópičen -čna -o  omejen le na določen predel kože ali vidne sluznice 

Proste zveze:
~a aplikacija zdravila, ~a uporaba zdravila, ~i antiseptik;  

Stalne zveze:
~i antiseptik;  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek