transpórter in transportêr -ja  membranski → prenašalec 

Razložene stalne zveze:
glukozni ~ membranski prenašalec, ki omogoči olajšano difuzijo glukoze skozi membrano sin. GLUT;
glukozni ~ tipa I glukozni uniporter v plazemski membrani, ki je tudi receptor za vezavo in vstop humanega T-celičnega limfotropnega virusa (HTLV) v občutljive celice sin. GLUT-1;
glukozni ~ tipa IV glukozni uniporter v plazemski membrani mišic in maščevja (število prenašalcev v membrani je odvisno od insulina in od mišične aktivnosti) sin. glukozni prenašalec (4) tipa IV, GLUT-4;  prim. SLC2A4;
karnitinski ~ visokoafinitetni membranski prenašalec za karnitin (mutacija gena vodi v avtosomsko recesivno dedni primarni sistemski deficit karnitina) sin. karnitinski prenašalec;
od insulina odvisni glukozni ~ glukozni → transporter tipa IV;
serotoninski ~ transportna beljakovina v presinaptični membrani za ponovni privzem serotonina v sinaptični končič sin. 5-HTT, SERT;
~ glukoza-6-fosfata → glukoza-6-fosfat translokaza;
~ organskih anionov vsak pripadnik družine transmembranskih proteinov, ki prenašajo organske anione;
~ SGLT1 glukozni simporter v apikalni membrani enterocitov, ki prenaša glukozo ali galaktozo skupaj z Na+;
~ SGLT2 glukozni simporter v plazemski membrani celic proksimalnih ledvičnih tubulov, ki prenaša glukozo skupaj z Na+;
~ za organske anione transmembranski transportni protein, ki prenaša organske anione sin. OAT;
~ za organske katione transmembranski transportni protein, ki prenaša organske katione sin. OCT Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek