tuberkulóza -e ž  nalezljiva bolezen z nekrotizirajočim vnetjem pri ljudeh in živalih, pri človeku jo povzroča okužba z mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis  sin. jetika, TBC, tuberculosis

Proste zveze:
očesna ~, ~ hrbtenice, ~ sečnega mehurja, urogenitalna ~;  

Stalne zveze:
bacil ~e, cepivo proti ~i, vakcinacija proti ~i;  

Razložene stalne zveze:
aktivna ~ faza bolezni, v kateri so bakteriološki testi na bacil Mycobacterium tuberculosis pozitivni;
bovina ~ goveja → tuberkuloza;
bradavičasta kožna ~ specifične bradavičaste spremembe površine kože na vnetni podlagi sin. tuberculosis cutis verrucosa;  prim. skrofuloderma;
črevesna ~ navadno sekundarna tuberkuloza pri pljučni tuberkulozi, bolezen prizadene zlasti ileocekalne predele in limforetikularno tkivo, kjer nastanejo tuberkulozni infiltrati in tipične razjede, pozneje strikture, z diarejami, meteorizmom in bolečino;
ekstrapulmonalna ~ iz pljučnega žarišča v druge organe hematogeno razširjena tuberkuloza, redko primarna izvenpljučna okužba, npr. v koži ;
eksudativna ~ oblika pljučne tuberkuloze, navadno zgodnja reakcija na okužbo, pri kateri v žariščih prevladujejo velike mononuklearne celice sin. tuberculosis exsudativa, tuberkulozna pnevmonija;
fibrokazeozna ~ tuberkulozno vnetje s kazeozno nekrozo in razraščanjem veziva sin. tuberculosis fibrocaseosa;
genitalna ~ subakutno ali kronično potekajoča tuberkuloza spolovil, pri ženskah tuberkulozni salpingitis ali endometritis, pri moškem tuberkulozni prostatitis, orhitis, epididimitis ali vezikulitis, lahko vzrok sterilnosti sin. tuberculosis genitalis;
goveja ~ okužba goveda z bacilom Mycobacterium bovis, ki se lahko prenaša na človeka in na nekatere živali;
hematogena ~ ki se prenaša po krvnem obtoku iz primarnega tuberkuloznega žarišča v druge organe sin. tuberculosis haematogenes;
inaktivna ~ zazdravljena tuberkuloza z možnostjo reaktivacije;
indurativna ~ kože indurirani → eritem;
izvenpljučna ~ ekstrapulmonalna → tuberkuloza;
kalcificirajoča ~ pri kateri tuberkulozni granulom poapneva;
kavitarna pljučna ~ nastajanje kavern v zgornjih pljučnih režnjih;
kazeokavernozna ~ tuberkuloza z nastajanjem kazeoznih nekroz in kavern sin. tuberculosis caseocavernosa;
kazeozna ~ tuberkuloza s prevladovanjem kazeoznih nekroz sin. tuberculosis caseosa;
kostna ~ tuberkulozno vnetje kosti;
kožna ~ tuberkuloza kože, ki poteka z različnimi kožnimi spremembami sin. tuberculosis cutis;
lihenoidna ~ kože pri kateri so na koži, zlasti pri mladostnikih, za bucikino glavico veliki vozliči;
lupozna ~ kožna tuberkuloza z nastankom lupoma in drugih kožnih sprememb sin. lupus vulgaris, navadni lupus, tuberculosis cutis luposa, vulgarni lupus;
miliarna ~ hematogena tuberkuloza, pri kateri se tvorijo drobni tuberkli v številnih organih in tkivih sin. miliarka, tuberculosis miliaris;
miliarna ~ kože in sluznic z razjedami pri kateri se je tuberkuloza raširila v kožo iz drugega žarišča v telesu;
multirezistentna ~ tuberkuloza, katere povzročitelji so odporni proti izoniazidu in rifampicinu sin. MDR-TB;  prim. XDR-TB;
osteoartikularna ~ tuberkuloza kosti in sklepov z artritisom in tvorbo hladnih abscesov;
papulonekrotična kožna ~ papulonekrotični → tuberkulid;
pljučna ~ najpogostejša oblika tuberkuloze, ki je primarna ali postprimarna, pojavlja se predvsem v kranialnem predelu spodnjega pljučnega lobusa in v bazalnih delih desnega zgornjega pljučnega lobusa, lahko poteka kronično produktivno z razvojem za češnjo velikih žarišč, ki v središču nekrotizirajo, se zabrazgotinijo ali se razvije fibroza z brazgotinami in zarastlinami ali pa poteka eksudativno z nastankom obsežnih, v središču nekrotiziranih infiltratov ali z nastankom kavern in prizadetostjo plevre sin. ftiza, phtisis, sušica, tuberculosis pulmonalis;
postprimarna ~ ponovna okužba s tuberkulozo, navadno pljučno, ki nastane po zazdravljenju primarne tuberkuloze;
primarna ~ začetna tuberkulozna okužba v pljučih;
primarna kožna ~ začetna tuberkulozna sprememba pri prvi okužbi na mestu vstopa bacila tuberkuloze v kožo, kasneje so prizadete regionalne bezgavke;
ptičja ~ tuberkuloza pri ptičih, tudi pri perutnini (kokoših, goseh), ki jo povzroča mikroorganizem Mycobacterium avium in se prenaša na druge živali (redko se prenese na človeka, pri katerem se kaže kot mikobakterioza);
razpadna kožna ~ → skrofuloderma;
razsejana miliarna ~ kože razsoj bacilov tuberkuloze v kožo telesa iz drugih žarišč in nastankom krvavkastih izpuščajev;
~ vretenca najedanje sprednjega dela telesa vretenca pri tuberkuloznem vnetju sin. caries vertebrae, tuberculosis vertebrae;
ulcerozna ~ razjede na koži ob prehodu v sluznico na raznih delih telesa (ustnice, jezik, vulva, anus, zunanje ustje sečnice) nastale zaradi telesnih izločkov, ki vsebujejo bacil Mycobacterium tuberculosis sin. tuberculosis ulcerosa;
verukozna ~ bradavicam podobne kožne spremembe na mestu vdora bacilov tuberkuloze, ki se pojavijo predvsem na rokah sin. tuberculosis verrucosa Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek