upokojênec in upokójenec -nca  kdor po končani zahtevani delovni dobi ni več zaposlen 

Proste zveze:
starostni ~;  

Razložene stalne zveze:
invalidski ~ kdor je upokojen zaradi bolezni ali poškodbe, ker ni več zmožen opravljati svojega dela 



Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek