vêlik velíka -o  ki dosega visoko stopnjo glede na razsežnost, število sestavnih enot, dolžino  sin. magnus;  ant. majhen

Stalne zveze:
cisterna ~e cerebralne vene, lipoprotein ~e gostote, (navzdolnja/navzgornja) ~a telesna odvodnica, nukleo-citoplazemski ~i virusi DNA, premotorična skorja ~ih možganov, primarna motorična skorja ~ih možganov, računalniška tomografija ~e ločljivosti, skorja ~ih možganov, transpozicija ~ih arterij, ~a adduktorna mišica, ~a cerebralna vena, ~a depresija, ~a dvanajstnikova papila, ~a fontanela, ~a glutealna mišica, ~a ishiadična incizura, ~a kardialna vena, ~a kurvatura želodca, ~a ledvena mišica, ~a maternična pregrada, ~a mečava, ~a medenica, ~a mnogovogelnica, ~a motorična multipolarna ganglijska celica, ~a možganska vena, ~a nebna arterija, ~a nebna odprtina, ~a potreba, ~a preddvorna žleza, ~a prsna mišica, ~a radikularna arterija, ~a ribosomska podenota, ~a romboidna mišica, ~a safenska vena, ~a sednična zareza, ~a spirometrija, ~a (spodnja/zgornja) dovodnica, ~a sramna ustnica, ~a srčna vena, ~a talasemija, ~a telesna odvodnica, ~a trobelika, ~a vestibularna žleza, ~a zadajšnja prema mišica glave, ~a zadnjična mišica, ~a zatilnična lina, ~a zigomatična mišica, ~a zrnasta celica, ~a želodčna krivina, ~e dihalne poti, ~e ledvične čašice, ~e prebavne žleze, ~e žile, ~e žleze slinavke, ~i avrikularni živec, ~i epileptični napad, ~i granulirani limfocit, ~i ishiadični foramen, ~i konverzivni napad, ~i krvni obtok, ~i labij, ~i ledvični kaliksi, ~i limfocit, ~i možgani, ~i obrok, ~i obrtec, ~i okcipitalni živec, ~i omentum, ~i operativni poseg, ~i palatinalni kanal, ~i palatinalni živec, ~i peščaj, ~i petrozni živec, ~a zigomatična mišica, ~i (poševni/prečni) premer plodove glavice, ~i rog hioidne kosti, ~i rog podjezičnice, ~i splanhnični živec, ~i sublingvalni duktus, ~i trohanter, ~i tuberkulum nadlahtnice;  



Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek