véna -e ž  krvna žila, po kateri teče kri proti srcu in ima praviloma tanjšo steno kot ustrezna arterija  sin. dovodnica, vena -ae;  prim. v., vv.

Proste zveze:
centralne vene, kapaciteta ven, periferne vene;  

Stalne zveze:
anevrizma Galenove ~e, cisterna velike cerebralne ~e, filter spodnje votle ~e, ostij (spodnje/zgornje) votle ~e, sindrom ovarijske ~e, sindrom spodnje votle ~e, sindrom zgornje votle ~e, ustje (spodnje/zgornje) votle ~e, utripanje ven, zaklopka spodnje votle ~e, zapora zgornje votle ~e;  

Razložene stalne zveze:
advehentne ~e ki vodijo kri v embrijeva jetra;
akcesorna safenska ~ vsaka variabilna superficialna vena, ki poteka vzporedno z veliko safensko veno in se vliva vanjo sin. vena saphena accesoria;
akcesorna ~ hemiazigos vena zadajšnjega mediastinuma na levi strani zgoraj, v katero se navadno vlivajo četrta do osma posteriorna interkostalna vena, v višini osmega prsnega vretenca se vliva v veno hemiazigos ali pa zavije desno in se neposredno vliva v veno azigos, zgoraj je lahko povezana z zgornjo levo interkostalno veno sin. vena hemiazygos accessoria;
aksilarna ~ glavna vena v pazduhi, ki se nadaljuje v subklavijsko veno in zbira kri iz zgornjega uda sin. pazdušna dovodnica, vena axillaris;
anastomotska spodnja ~ ki povezuje povrhnjo srednjo cerebralno veno in transverzalni sinus dure sin. vena anastomotica inferior, vena triangularis;
anastomotska zgornja ~ ki povezuje povrhnjo srednjo cerebralno veno in zgornji sagitalni sinus sin. vena anastomotica superior;
angularna ~ kratka vena med očesom in nosnim korenom, ki povezuje facialno in zgornjo oftalmično veno sin. vena angularis;
anteriorna cirkumfleksna humeralna ~ ki spremlja anteriorno cirkumfleksno humeralno arterijo in se vliva v aksilarno veno sin. vena circumflexa anterior humeralis;
anteriorna ~ desnega prekata anteriorna → vena desnega ventrikla;
anteriorna ~ desnega ventrikla ki drenira kri iz sternokostalne površine desnega ventrikla in se izliva v desni atrij sin. vena ventriculi dextri anterior;
anteriorne labialne ~e ki zbirajo kri iz anteriornih predelov velikih labijev in se vlivajo v zunanje pudendalne vene ali v femoralno veno sin. venae labiales anteriores;
anteriorne skrotalne ~e ki zbirajo kri iz anteriornih predelov skrotuma in se vlivajo v zunanje pudendalne vene ali v femoralno veno sin. venae scrotales anteriores;
anteriorne spinalne ~e več longitudinalnih ven, ki drenirajo sprednje predele hrbtnega mozga in sestavljajo preplet na sprednji strani hrbtnega mozga sin. venae spinales anteriores;
anteriorni interosalni ~i ki spremljata sprednjo interosalno arterijo in se vlivata v ulnarni veni v višini komolca sin. venae interosseae anteriores;
anteriorni medkostni ~i anteriorni interosalni → veni;
anteriorni tibialni ~i ki spremljata sprednjo tibialno arterijo in se združita s posteriornima tibialnima venama v poplitealno veno sin. venae tibiales anteriores;
apendikularna ~ ki spremlja apendikularno arterijo in se vliva v ileokolično veno sin. vena appendicularis;
arterializirana ~ ki s kirurškim posegom dobi funkcijo arterije;
ascendentna lumbalna ~ ki je nadaljevanje ven ob lateralnem robu križnice, poteka navzgor do prvega ledvenega vretenca, povezuje med seboj lumbalne vene in se združi s subkostalno veno ter tvori na desni strani začetni del vene azigos, na levi strani pa začetni del vene hemiazigos sin. vena lumbalis ascendens;
bazalna ~ vena, potekajoča vzdolž medialne površine temporalnega lobusa, ki se izliva v veliko cerebralno veno sin. vena basalis;
bazilična ~ ena od povrhnjih ven zgornjega uda, ki poteka po ulnarni strani zgornjega uda in se z brahialnima venama združi v aksilarno veno sin. vena basilica;
bazivertebralne ~e venski sinusi v telesih vretenc, ki so povezani s sprednjim zunanjim vertebralnim venskim pleksusom in s sprednjim notranjim vertebralnim venskim pleksusom sin. venae basivertebrales;
brahialni ~i globoki veni, ki spremljata brahialno arterijo in se skupaj z bazilično veno nadaljujeta v aksilarno veno sin. nadlaktne dovodnice, venae brachiales;
brahiocefalična ~ brahiocefalna → vena;
brahiocefalna ~ ki nastane z združitvijo notranje jugularne in subklavijske vene, drenira venozno kri iz glave, vratu in zgornjega uda ter tvori z brahiocefalno veno nasprotne strani zgornjo votlo veno sin. vena brachiocephalica;
bronhialne ~e ki odvajajo kri iz bronhialnega povirja sin. venae bronchiales;
cefalična ~ cefalna → vena;
cefalna ~ ena od povrhnjih ven zgornjega uda, ki poteka po radialni strani zgornjega uda in se izliva v aksilarno veno sin. vena cephalica;
centralna mrežnična ~ ki nastane z združitvijo ven mrežnice, zapušča zrklo skupaj z vidnim živcem in se izliva v zgornjo oftalmično veno sin. vena centralis retinae;
centralne jetrne ~e vene v središčih jetrnih lobusov, ki sprejemajo kri iz jetrnih sinusoidov in se izlivajo v povirje hepatičnih ven sin. venae centrales hepatis;
cerebelarne ~e ki zbirajo kri iz malih možganov in se izlivajo predvsem v duralne sinuse zadajšnje lobanjske kotanje sin. venae cerebelli;
cerebralne ~e možganske → vene;
cirkumfleksna skapularna ~ ki spremlja cirkumfleksno skapularno arterijo in se vliva v aksilarno veno sin. vena circumflexa scapulae;
cistična ~ ki zbira kri iz žolčnika in se vliva v desno vejo portalne vene sin. vena cystica;
desna gastrična ~ ki se izliva v portalno veno in je komitantna vena desne gastrične arterije sin. vena gastrica dextra;
desna gastroepiploična ~ desna gastroomentalna → vena;
desna gastroomentalna ~ ki spremlja desno gastroomentalno arterijo in se izliva v zgornjo mezenterično veno sin. vena gastroepiploica dextra, vena gastroomentalis dextra;
desna jajčnikova ~ desna ovarijska → vena;
desna količna ~ ki spremlja desno količno arterijo in se vliva v zgornjo mezenterično veno sin. vena colica dextra;
desna ledvična ~ desna renalna → vena;
desna marginalna ~ ki poteka po desnem srčnem robu in drenira okolišne predele desnega ventrikla ter se vliva v desni atrij ali v malo kardialno veno sin. vena marginalis dextra;
desna ovarijska ~ ki drenira venozno kri iz ovarija, spremlja ovarijsko arterijo in se izliva v spodnjo votlo veno sin. vena ovarica dextra;
desna renalna ~ ki izstopa iz renalnega sinusa najbolj spredaj, poteka pred desno renalno arterijo, se izliva v spodnjo votlo veno in sprejema venozno kri tudi iz nadledvične žleze sin. vena renalis dextra;
desna suprarenalna ~ ki drenira venozno kri iz desne nadledvične žleze in se izliva v spodnjo votlo veno sin. vena suprarenalis dextra;
desna testikularna ~ ki drenira venozno kri iz moda in epididimisa, spremlja desno testikularno arterijo ter se izliva v spodnjo votlo veno sin. vena spermatica dextra, vena testicularis dextra;
desna zgornja interkostalna ~ v katero se vlivajo druga do tretja posteriorna interkostalna vena na desni strani, vliva se v veno azigos sin. vena intercostalis superior dextra;
desna želodčna ~ desna gastrična → vena;
diploične ~e ki tvorijo sinuse v spongiozni kostni substanci lobanjskih kosti in se praznijo deloma v notranjost lobanje in deloma na njeno zunanjo površino sin. venae diploicae;
dorzalna lopatična ~ dorzalna skapularna → vena;
dorzalna skapularna ~ ki spremlja dorzalno skapularno arterijo in se vliva v subklavijsko veno sin. vena scapularis dorsalis;
dorzalne lingvalne ~e ki zbirajo kri iz korena jezika in nebnice ter se vlivajo v lingvalno veno sin. venae dorsales linguae;
dorzalne metakarpalne ~e superficialne vene na hrbtišču roke, ki dobijo pritoke od interkapitularnih ven in ven, ki potekajo na dorzalni strani prstov ter sestavljajo vensko mrežje dorzalne strani roke sin. venae metacarpales dorsales;
dverna ~ portalna → vena;
emisarna ~ ena od malih ven brez zaklopk, ki skozi foramne v lobanji povezuje duralne sinuse z venami lasišča ali globokimi venami pod lobanjsko bazo sin. emisarij, emissarium, vena emissaria;
episkleralne ~e drobne vene v skleri v bližini roba roženice, ki se vlivajo v vortikozne vene in sprednje ciliarne vene sin. venae episclerales;
etmoidalne ~e ki spremljajo anteriorno in posteriorno etmoidalno arterijo in se vlivajo v zgornjo oftalmično veno sin. venae ethmoidales;
ezofagealne ~e majhne vene, ki drenirajo venozno kri iz požiralnika in se izlivajo deloma v veno azigos in veno hemiazigos ali v brahiocefalno veno (sistemski krvni obtok) ter deloma v levo gastrično veno (portalni krvni obtok) sin. venae oesophageales;
facialna ~ ki se pričenja ob medialnem očesnem kotu kot angularna vena, poteka lateralneje od facialne arterije proti spodnječeljustničnem kotu in se navadno izliva v notranjo jugularno veno ter zbira venozno kri iz področja obraza sin. vena facialis;
faringealne ~e ki zbirajo kri iz faringealnega pleksusa in se vlivajo v notranjo jugularno veno sin. venae pharyngeae;
femoralna ~ ki je nadaljevanje poplitealne vene v stegnu, spremlja femoralno arterijo in se po združitvi z globoko femoralno veno preimenuje v skupno femoralno veno sin. stegenska dovodnica, vena femoralis;
fibularni ~i ki spremljata fibularno arterijo in se izlivata v posteriorni tibialni veni sin. venae fibulares;
Galenova ~ velika cerebralna → vena;
globoka cervikalna ~ globoka vratna → vena;
globoka cirkumfleksna črevnična ~ globoka cirkumfleksna iliakalna → vena;
globoka cirkumfleksna iliakalna ~ ki nastane z združitvijo spremljajočih ven globoke cirkumfleksne iliakalne arterije in se izliva v zunanjo iliakalno veno sin. vena circumflexa ilium profunda;
globoka dorzalna ~ klitorisa ki poteka pod fascijo klitorisa, zbira kri iz globokih delov klitorisa in se vliva v venski vezikalni pleksus sin. vena dorsalis profunda clitoridis;
globoka dorzalna ~ penisa ki je pod fascijo penisa, zbira kri iz glansa in kavernoznih korpusov penisa, se proksimalno razveji v desno in levo veno, ki se vlivata v venski prostatični pleksus sin. vena dorsalis profunda penis;
globoka facialna ~ ki povezuje pterigoidni pleksus in facialno veno sin. vena profunda faciei, vena profunda facialis;
globoka femoralna ~ ki spremlja globoko femoralno arterijo in se izliva v femoralno veno sin. vena profunda femoris;
globoka lingvalna ~ ki zbira kri iz globokih delov jezika in s sublingvalno veno sestavlja komitantno veno hipoglosnega živca sin. vena profunda linguae;
globoka stegenska ~ globoka femoralna → vena;
globoka ~ jezika globoka lingvalna → vena;
globoka vratna ~ ki spremlja globoko vratno arterijo in se vliva v vertebralno ali brahiocefalno veno sin. vena cervicalis profunda;
globoke temporalne ~e ki zbirajo kri iz globokih delov temporalne mišice in se vlivajo v pterigoidni venski pleksus sin. venae temporales profundae;
globoke ~e navadno parne vene zgornjega ali spodnjega uda, ki potekajo med mišicami in praviloma spremljajo istoimenske arterije sin. venae profundae;
golenske ~e anteriorni tibialni veni, posteriorni tibialni veni in fibularni veni;
hepatične ~e več ven v jetrih, v katere se drenirajo centralne jetrne vene in pripadajo povirju spodnje votle vene sin. venae hepaticae;
ilealne ~e ki zbirajo kri iz ileuma in se vlivajo v zgornjo mezenterično veno sin. venae ileales;
ileokolična ~ ki spremlja ileokolično arterijo in se vliva v zgornjo mezenterično veno sin. vena ileocolica;
iliolumbalna ~ ki spremlja iliolumbalno arterijo, se vliva v notranjo iliakalno veno ali skupno iliakalno veno ali pa se razcepi in vliva v obe sin. vena iliolumbalis;
interkapitularne ~e ki potekajo med glavami metakarpalnih kosti in povezujejo vene na palmarni in dorzalni strani roke sin. venae intercapitulares;
interlobarne renalne ~e med ledvičnimi piramidami potekajoče vene, ki se v renalnem sinusu združijo v renalno veno sin. venae interlobares renis;
interlobularne jetrne ~e ki potekajo med lobulusi jeter sin. venae interlobulares hepatis;
interlobularne renalne ~e ki potekajo med lobulusi ledvic sin. venae interlobulares renis;
intersakrokardinalna ~ anastomoza med obema sakrokardinalnima venama;
jejunalne ~e ki zbirajo kri iz jejunuma in se vlivajo v zgornjo mezenterično veno sin. venae jejunales;
jetrne ~e hepatične → vene;
kardinalna ~ skupna kardinalna → vena;
komitantna ~ hipoglosnega živca ki nastane z združitvijo globoke lingvalne in sublingvalne vene in spremlja hipoglosni živec sin. vena comitans nervi hypoglossi;
komitantne ~e ki spremljajo homonimne arterije, navadno so parne in so predvsem v udih sin. spremljajoče dovodnice, venae comitantes;
konjunktivalne ~e drobne vene, ki zbirajo kri iz očesne veznice in se izlivajo v zgornjo oftalmično veno sin. venae conjunctivales;
koželjnični ~i radialni → veni;
kožna ~ kutana → vena;
kratke gastrične ~e ki spremljajo kratke gastrične arterije in se vlivajo v splenično veno sin. venae gastricae breves;
kratke želodčne ~e kratke gastrične → vene;
kutana ~ vsaka od najmanjših ven, ki izvira v vezivnih papilah kože in se izliva v superficialne vene sin. vena cutanea;
Labbéjeva ~ anastomotska spodnja → vena;
lakrimalna ~ ki zbira kri iz solzne žleze in se vliva v zgornjo oftalmično veno sin. vena lacrimalis;
lateralna torakalna ~ ki spremlja lateralno torakalno arterijo in se vliva v aksilarno veno sin. vena thoracica lateralis;
lateralne sakralne ~e ki potekajo ob lateralnem predelu križnice, zbirajo kri iz venskega sakralnega pleksusa in se vlivajo v notranjo iliakalno veno ali zgornjo glutealno veno sin. venae sacrales laterales;
leva gastrična ~ ki se izliva v portalno veno in je komitantna vena leve gastrične arterije sin. vena gastrica sinistra;
leva gastroepiploična ~ leva gastroomentalna → vena;
leva gastroomentalna ~ ki spremlja levo gastroomentalno arterijo in se izliva v splenično veno sin. vena gastroepiploica sinistra, vena gastroomentalis sinistra;
leva jajčnikova ~ leva ovarijska → vena;
leva količna ~ ki spremlja levo količno arterijo in se izliva v spodnjo mezenterično veno sin. vena colica sinistra;
leva ledvična ~ leva renalna → vena;
leva ovarijska ~ ki drenira venozno kri iz ovarija, spremlja levo ovarijsko arterijo in se izliva v levo renalno veno sin. vena ovarica sinistra;
leva renalna ~ ki ima podoben potek kot desna renalna vena, le da je krajša in poleg venozne krvi iz ledvic in nadledvične žleze sprejema še venozno kri iz dela spolnih žlez (leva testikularna oziroma leva ovarijska vena) sin. vena renalis sinistra;
leva suprarenalna ~ ki drenira venozno kri iz leve nadledvične žleze in se izliva v levo renalno veno sin. vena suprarenalis sinistra;
leva testikularna ~ ki drenira venozno kri iz testisa in epididimisa, spremlja levo testikularno arterijo ter se izliva v levo renalno veno sin. vena spermatica sinistra, vena testicularis sinistra;
leva želodčna ~ leva gastrična → vena;
lienalna ~ splenična → vena;
lingvalna ~ ki spremlja lingvalno arterijo in se vliva v notranjo jugularno veno sin. vena lingualis;
lumbalne ~e ki spremljajo lumbalne arterije sin. venae lumbales;
maksilarne ~e ki izvirajo iz pterigoidnega pleksusa in tvorijo navadno kratko enojno veno, ki se združi s povrhnjo temporalno veno v obušeni žlezi slinavki in tvori z njo retromandibularno veno ter zbira venozno kri iz področja, ki ga prehranjuje maksilarna arterija sin. venae maxillares;
mala kardialna ~ ki zbira kri iz posteriornih delov desnega atrija in ventrikla, je zadaj v koronarnem sulkusu ter se vliva v koronarni sinus sin. vena cardiaca parva, vena cordis parva;
mala safenska ~ superficialna vena na spodnjih udih, ki poteka od noge za lateralnim gležnjem po zadajšnji strani goleni v poplitealno kotanjo, kjer se izliva v poplitealno veno sin. vena saphena parva;
mala srčna ~ mala kardialna → vena;
maternične ~e uterine → vene;
mediana bazilična ~ ki povezuje vmesno podlaktno veno in bazilično veno sin. vena basilica antebrachii;
mediana cefalična ~ mediana cefalna → vena;
mediana cefalna ~ ki povezuje vmesno podlaktno veno in cefalno veno sin. vena cephalica antebrachii;
mediana sakralna ~ ki spremlja mediano sakralno arterijo in se izliva v skupno iliakalno veno sin. vena sacralis mediana;
mediastinalne ~e številne drobne vene, ki zbirajo kri iz organov sprednjega mediastinuma in se vlivajo v brahiocefalno veno, veno azigos ali zgornjo votlo veno sin. venae mediastinales, venae mediastinales anteriores;
meningealne ~e ki spremljajo meningealne arterije in se vlivajo v regionalne sinuse sin. venae meningeae;
metličaste ~e teleangiektazije drobnih kožnih ven v obliki sirkove metlice, navadno pri ženskah na spodnjem udu;
mostne ~e povezujejo subarahnoidne vene z venskimi sinusi dure, pri poškodbah so izvir subduralnih krvavitev;
možganske ~e ki drenirajo venozno kri iz površine ali notranjosti možganskih hemisfer sin. venae cerebri;
mrežaste ~e razširjene kožne vene z izgledom pajkove mreže;
muskulofrenični ~i ki spremljata muskulofrenično arterijo in se vlivata v notranji torakalni veni sin. venae musculophrenicae;
nabrekle vratne ~e znak povišanega centralnega venskega tlaka;
najmanjše srčne ~e številne majhne vene, ki izvirajo iz miokardija in se samostojno vlivajo v srčne votline, predvsem preddvore sin. venae cardiacae minimae, venae cordis minimae;
najvišja interkostalna ~ prva posteriorna interkostalna vena, ki zavije nad pljučnim apeksom in se vliva v brahiocefalno veno, vertebralno veno ali desno oziroma levo zgornjo interkostalno veno sin. vena intercostalis suprema;
nazofrontalna ~ ki je v sprednjem medialnem delu orbite ter povezuje zgornjo oftalmično veno in angularno veno sin. vena nasofrontalis;
notranji cerebralni ~i parni globoki možganski veni, ki nastaneta ob interventrikularnem foramnu, potekata navzad po ostrešju tretjega ventrikla, se združita z istoimensko veno nasprotne strani pod spleniumom kaloznega korpusa in tvorita veliko cerebralno veno ter drenirata venozno kri predvsem iz bazalnih ganglijev sin. venae internae cerebri;
notranja iliakalna ~ ki ascendira posteromedialno od notranje iliakalne arterije, se združi z zunanjo iliakalno veno v skupno iliakalno veno in zbira venozno kri iz medeničnih organov, medenice, medeničnega dna, zunanjih spolovil, glutealne regije ter deloma medialnega predela stegna sin. notranja črevnična dovodnica, vena iliaca interna;
notranja jugularna ~ ki se pričenja z bulbusom pod temporalno kostjo, poteka globoko v vratu sprva skupaj z notranjo karotidno arterijo nato pa s skupno karotidno arterijo in skupaj s subklavijsko veno tvori brahiocefalno veno ter zbira kri iz venoznih sinusov dure, obraza in vratu sin. vena jugularis interna;
notranja pudendalna ~ ki spremlja notranjo pudendalno arterijo, drenira venozno kri iz medeničnega dna in spolovil ter se vliva v notranjo iliakalno veno sin. vena pudenda interna;
notranji cerebralni ~i ki nastaneta ob interventrikularnem foramnu z združitvijo zgornje talamostriatne vene in zgornje horoidne vene, potekata v strešju tretjega ventrikla ter se pod spleniumom kaloznega korpusa združita v veliko cerebralno veno sin. venae internae cerebri;
notranji torakalni ~i ki spremljata notranjo torakalno arterijo v spodnji polovici in se združita v višini tretjega rebrnega hrustanca v enojno veno, ki poteka medialno od arterije ter se vliva v brahiocefalno veno sin. venae thoracicae internae;
notranji ~i prsnega koša notranji torakalni → veni;
obrazna ~ facialna → vena;
obturatorni ~i ki zbirata kri iz kolčnega sklepa in mišic na medialni strani stegna, spremljata obturatorno arterijo in se izlivata v notranjo iliakalno veno ali spodnjo epigastrično veno ali v obe sin. venae obturatoriae;
okcipitalna ~ vena lasišča, ki spremlja okcipitalno arterijo in se pod mišico m. trapezius vliva v subokcipitalni venski pletež ali pa se nadaljuje ob okcipitalni arteriji in vliva v notranjo jugularno veno sin. vena occipitalis;
omfalomezenterična ~ prvobitna embrionalna, parna vena, ki vodi kri iz rumenjakovega mehurčka v venozni sinus sin. vena vitellina;
osrčnikove ~e perikardialne → vene;
palmarne metakarpalne ~e ki spremljajo palmarne metakarpalne arterije in se vlivajo v globoki venski palmarni lok sin. venae metacarpae palmares;
pankreatične ~e ki zbirajo kri iz pankreasa in se vlivajo v splenično veno ter zgornjo mezenterično veno sin. venae pancreaticae;
pankreatikoduodenalne ~e štiri vene, od katerih se vena, ki spremlja zgornjo sprednjo pankreatikoduodenalno arterijo, vliva v desno gastroomentalno veno, vena, ki spremlja zgornjo zadajšnjo gastropankreatično arterijo, se vliva v portalno veno, veni, ki spremljata spodnji pankreatikoduodenalni arteriji, pa se vlivata v jejunalne vene ali zgornjo mezenterično veno sin. venae pancreaticoduodenales;
paraumbilikalne ~e vene ob popku sin. venae paraumbilicales;
parotidne ~e ki zbirajo kri iz parotidne žleze in se vlivajo v povrhnjo temporalno veno ali v retromandibularno veno sin. venae parotideae;
pazdušna ~ aksilarna → vena;
pektoralne ~e ki zbirajo kri iz prsne regije in se vlivajo v subklavijsko veno sin. venae pectorales;
perforantne ~e prebodne → vene;
perikardiakofrenični ~i ki spremljata perikardiakofrenično arterijo in se vlivata v brahiocefalno veno sin. venae pericardiacophrenicae;
perikardialne ~e številne drobne vene, ki zbirajo kri iz perikardija in se vlivajo v brahiocefalni veni, spodnjo tiroidno veno, zgornjo votlo veno in vene posteriornega mediastinuma sin. venae pericardiales;
pljučne ~e štiri vene, ki vodijo oksigenirano kri iz pljuč v levi atrij sin. pljučne dovodnice, venae pulmonales;
podključnična ~ subklavijska → vena;
podkolenska ~ poplitealna → vena;
podkožna ~ superficialna → vena;
podlahtnični ~i ulnarni → veni;
popkovnična ~ umbilikalna → vena;
poplitealna ~ komitantna vena poplitealne arterije, ki nastane z združitvijo komitantnih ven sprednje in zadajšnje tibialne arterije, po prehodu skozi adduktorni hiatus pa se preimenuje v femoralno veno sin. podkolenska dovodnica, vena poplitea;
portalna jetrna ~ portalna → vena;
portalna ~ ki nastane z združitvijo splenične in zgornje mezenterične vene v višini drugega lumbalnega vretenca, za vratom pankreasa, pred spodnjo votlo veno ter vstopi skozi jetrno lino v jetra sin. dojetrna dovodnica, dverna dovodnica, vena portae hepatis;
posteriorna avrikularna ~ ki izvira iz venskega pleksusa parietookcipitalnega področja, poteka za uhljem in pod njim ter se združi z delom retromandibularne vene, ki poteka navzad v zunanjo jugularno veno sin. vena auricularis posterior;
posteriorna cirkumfleksna humeralna ~ ki spremlja posteriorno cirkumfleksno humeralno arterijo in se vliva v aksilarno veno sin. vena circumflexa posterior humeralis;
posteriorna ~ levega prekata posteriorna → vena levega ventrikla;
posteriorna ~ levega ventrikla ki drenira kri iz diafragmalne površine levega ventrikla, poteka levo od posteriorne interventrikularne vene in se vliva v srednji del koronarnega sinusa ali v veliko kardialno veno sin. vena ventriculi sinistri posterior;
posteriorne labialne ~e ki zbirajo kri iz posteriornih predelov velikih in malih labijev in se vlivajo v venski vezikalni pleksus sin. venae labiales posteriores;
posteriorne skrotalne ~e ki zbirajo kri iz posteriornih predelov skrotuma in se vlivajo v venski vezikalni pleksus ali v notranjo pudendalno veno sin. venae scrotales posteriores;
posteriorne spinalne ~e več longitudinalnih ven, ki drenirajo zadajšnje predele hrbtnega mozga in sestavljajo preplet na zadajšnji strani hrbtnega mozga sin. venae spinales posteriores;
posteriorni interosalni ~i ki spremljata posteriorno interosalno arterijo in se vlivata v ulnarni veni v višini komolca sin. venae interosseae posteriores;
posteriorni medkostni ~i posteriorni interosalni → veni;
posteriorni tibialni ~i ki spremljata posteriorno tibialno arterijo in se združita s sprednjima tibialnima venama v poplitealno veno sin. venae tibiales posteriores;
postkardinalna ~ prvobitna embrionalna parna vena, ki vodi kri iz kavdalnega dela embrija v skupno kardinalno veno sin. vena postcardinalis;
poševna ~ levega atrija majhna vena, ki poteka po zadajšnji površini levega atrija in se izliva v koronarni sinus sin. vena obliqua atrii sinistri;
povrhnja cirkumfleksna iliakalna ~ superficialna cirkumfleksna iliakalna → vena;
povrhnja ~ superficialna → vena;
povrhnje temporalne ~e ki zbirajo kri iz lateralnega dela lasišča in se združijo v povrhnjo temporalno veno, ki z maksilarno veno sestavlja retromandibularno veno sin. venae temporales superficiales;
povrhnji dorzalni ~i klitorisa superficialni dorzalni → veni klitorisa;
povrhnji dorzalni ~i penisa superficialni dorzalni → veni penisa;
prebodne ~e vene, ki predirajo skozi mišico in povezujejo kutane vene z globokimi venami, predvsem na spodnjih udih sin. venae perforantes;
prekardinalna ~ prvobitna embrionalna parna vena, ki vodi kri iz kranialnega dela embrija v skupno kardinalno veno sin. vena praecardinalis;
prepilorična ~ ki poteka pred stičiščem pilorusa in dvanajstnika in se izliva v desno gastrično veno sin. vena praepylorica;
prsne ~e pektoralne → vene;
pulmonalne ~e pljučne → vene;
pulpina ~ vena v vranici, ki se izliva v trabekularno veno sin. vena pulparis;
radialni ~i ki spremljata radialno arterijo in se vlivata v brahialni veni sin. venae radiales, koželjnični veni;
retromandibularna ~ ki se formira znotraj zgornjega dela obušesne žleze slinavke z združitvijo maksilarne vene in povrhnje temporalne vene, po prehodu iz obušesne žleze slinavke sprejme facialno veno ter se združi s posteriorno avrikularno veno in skupaj z njo tvori zunanjo jugularno veno sin. vena retromandibularis;
revehentne ~e ki vodijo kri iz jeter embrija;
sakrokardinalna ~ prvobitna embrionalna parna vena, ki vodi kri iz spodnjih udov embrija sin. vena sacrocardinalis;
sigmoidne ~e ki zbirajo kri iz sigmoidnega kolona in se vlivajo v spodnjo mezenterično veno sin. venae sigmoideae;
skupna femoralna ~ odsek femoralne vene, ki poteka od združitve z globoko femoralno veno do ingvinalnega ligamenta, pod katerim se preimenuje v zunanjo iliakalno veno (zbira venozno kri iz spodnjega uda, razen iz glutealne regije) sin. vena femoralis communis;
skupna iliakalna ~ ki nastane v višini sakroiliakalnega sklepa z združitvijo zunanje in notranje iliakalne vene in poteka navzgor desno od telesa petega ledvenega vretenca, kjer se veni desne in leve strani združita ter formirata spodnjo votlo veno sin. skupna črevnična dovodnica, vena iliaca communis;
skupna kardinalna ~ prvobitna embrionalna parna vena, v katero se izlivata prekardinalna in postkardinalna vena, in vodi kri v venozni sinus sin. Cuvierov vod;
skupna stegenska ~ skupna femoralna → vena;
splenična ~ ki nastane z združitvijo več ven v vraničnem hilusu, poteka z leve v desno za vrat pankreasa, kjer se združi z zgornjo mezenterično veno v portalno veno sin. vena lienalis, vena splenica;
spodnja drobovna ~ spodnja mezenterična → vena;
spodnja epigastrična ~ ki spremlja spodnjo epigastrično arterijo, zbira kri predvsem iz spodnjega dela sprednje trebušne stene in se izliva v zunanjo iliakalno veno sin. vena epigastrica inferior;
spodnja horoidna ~ ki drenira horoidni pleksus spodnjega roga stranskega ventrikla v bazalno veno;
spodnja kardinalna ~ postkardinalna → vena;
spodnja laringealna ~ ki zbira kri iz grla in se vliva v spodnjo tiroidno veno sin. vena laryngea inferior;
spodnja mezenterična ~ ki drenira venozno kri iz predela, prehranjevanega s spodnjo mezenterično arterijo, izliva se v splenično veno, tj. v portalni obtok sin. vena mesenterica inferior;
spodnja očesna ~ spodnja oftalmična → vena;
spodnja oftalmična ~ ki nastane z združitvijo ven, ki drenirajo venozno kri iz očesnih mišic in ciliarnika, izliva se v zgornjo oftalmično veno ali pa neposredno v kavernozni sinus sin. vena ophthalmica inferior;
spodnja ~ grla spodnja laringealna → vena;
spodnja ~ kava spodnja votla → vena;
spodnja votla ~ ki nastane v višini petega ledvenega vretenca z združitvijo skupnih iliakalnih ven, poteka navzgor desno od abdominalne aorte, prestopi diafragmo in se izliva v desni atrij ter sprejme venozno kri iz spodnjih udov, glavnine medeničnih organov, iz prebavil le deloma drenira rektalni pleksus, poleg tega pa se vanjo vlivajo še vene iz spolovil, ledvic, nadledvične žleze ter hepatične vene sin. velika spodnja dovodnica, vena cava inferior;  prim. sindrom spodnje votle vene;
spodnje frenične ~e ki spremljajo spodnjo frenično arterijo, vena na levi je pogosto parna, ena vena se vliva v levo suprarenalno ali renalno veno, druga pa v spodnjo votlo veno, vena na desni strani se vliva v spodnjo votlo veno sin. venae phrenicae inferiores;
spodnje labialne ~e ki drenirajo venozno kri s spodnje ustnice in se vlivajo v facialno veno sin. venae labiales inferiores;
spodnje palpebralne ~e ki drenirajo kri iz spodnje veke v facialno veno sin. venae palpebrales inferiores;
spodnje rektalne ~e ki drenirajo venozno kri iz rektalnega pleksusa preko notranje pudendalne vene v sistemski krvni obtok sin. venae rectales inferiores;
spodnji glutealni ~i ki spremljata spodnjo glutealno arterijo in se ob prehodu skozi infrapiriformni foramen združita v enojno veno, ki se izliva v notranjo iliakalno veno sin. venae gluteae inferiores;
spodnji tiroidni ~i ki zbirata kri iz žleznega venskega pleksusa, s katerim so povezane tudi srednje tiroidne vene in zgornja tiroidna vena ter se vlivata v brahiocefalni veni, pogosto pa tudi s skupnim deblom v levo brahiocefalno veno ali zgornjo votlo veno sin. venae thyroidae inferiores;
spodnji zadnjični ~i spodnji glutealni → veni;
sprednja interventrikularna ~ del velike kardialne vene, ki je v sprednjem interventrikularnem sulkusu in se izliva v levo koronarno veno sin. vena interventricularis anterior;
sprednja jugularna ~ ki izvira iz ven na zunanji strani ustnega dna, poteka po vratu navzdol in se izliva v zunanjo jugularno ali subklavijsko veno ali v stočišče subklavijske in notranje jugularne vene sin. vena jugularis anterior;
sprednje ciliarne ~e ki spremljajo sprednje ciliarne arterije sin. venae ciliares anteriores;
sprednje hrbtenjačne ~e anteriorne spinalne → vene;
sprednje interkostalne ~e ki spremljajo sprednje interkostalne veje notranje torakalne arterije in se vlivajo v notranji torakalni veni sin. venae intercostales anteriores;
sprednje ušesne ~e ki zbirajo kri iz sprednje strani uhlja in se vlivajo v povrhnjo temporalno veno sin. venae auriculares anteriores;
sprednji medkostni ~i anteriorni interosalni → veni;
spremljajoče ~e komitantne → vene;
sredinska komolčna ~ srednja kubitalna → vena;
srednja kardialna ~ ki zbira kri iz diafragmalne površine ventriklov, poteka po zdajšnjem interventrikularnem sulkusu in se izliva v koronarni sinus blizu vtočišča male kardialne vene sin. vena cardiaca media;
srednja količna ~ ki spremlja srednjo količno arterijo in se vliva v zgornjo mezenterično veno sin. vena colica media, vena colica intermedia;
srednja kubitalna ~ superficialna vena v komolčni jami, ki povezuje cefalno in bazilično veno sin. vena intermedia cubiti, vena mediana cubiti;
srednja srčna ~ srednja kardialna → vena;
srednja temporalna ~ ki poteka pod temporalno fascijo in se vliva v povrhnje temporalne vene sin. vena temporalis media;
srednje rektalne ~e ki drenirajo venozno kri iz rektalnega pleksusa deloma preko notranje iliakalne vene v sistemski krvni obtok deloma pa preko zgornje rektalne vene v portalni krvni obtok sin. venae rectales mediae;
srednje ščitnične ~e srednje tiroidne → vene;
srednje tiroidne ~e ki zbirajo kri iz ščitnice in se vlivajo v notranjo jugularno veno sin. venae thyroideae mediae;
srednji meningealni ~i ki spremljata srednjo meningealno arterijo in se vlivata v pterigoidni pleksus sin. venae meningeae mediae;
stegenska ~ femoralna → vena;
sternokleidomastoidna ~ ki spremlja sternokleidomastoidne veje okcipitalne arterije in se vliva v notranjo jugularno veno sin. vena sternocleidomastoidea;
subkardinalna ~ embrionalna parna vena, ki vodi kri iz praledvic sin. vena subcardinalis;
subklavijska ~ ki je nadaljevanje aksilarne vene od klavikule do venskega kota, kjer se združi z notranjo jugularno veno v brahiocefalno veno sin. podključnična dovodnica, vena subclavia;
subkostalna ~ ki poteka v zadajšnjem delu trebušne stene, pod 12. rebrom in tvori skupaj z ascendentno lumbalno veno na desni strani veno azigos, na levi strani pa veno hemiazigos sin. vena subcostalis;
subkutana ~ superficialna → vena;
sublingvalna ~ ki spremlja sublingvalno arterijo in se vliva v lingvalno veno sin. vena sublingualis;
sublobularna ~ vena v jetrih, ki zbira kri iz centralnih jetrnih ven in se izliva v hepatično veno;
submentalna ~ ki spremlja submentalno arterijo in se vliva v facialno veno sin. vena submentalis;
subskapularna ~ ki spremlja subskapularno arterijo in se vliva v aksilarno veno sin. vena subscapularis;
superficialna cirkumfleksna črevnična ~ superficialna cirkumfleksna iliakalna → vena;
superficialna cirkumfleksna iliakalna ~ ki spremlja superficialno cirkumfleksno iliakalno arterijo in se izliva v veliko safensko veno sin. vena circumflexa ilium superficialis;
superficialna epigastrična ~ superficialna vena, ki spremlja superficialno epigastrično arterijo in zbira kri iz kože in podkožja spodnjega dela sprednje trebušne stene, se izliva v femoralno veno ali v veliko safensko veno ter anastomozira z venami portalnega krvnega obtoka sin. vena epigastrica superficialis;
superficialna ~ ki poteka pod kožo in modro preseva ter je njen potek viden sin. vena superficialis;
superficialni dorzalni ~i klitorisa ki potekata nad fascijo klitorisa, zbirata kri iz povrhnjih predelov klitorisa in se vlivata v zunanje pudendalne vene sin. venae dorsales superficiales clitoridis;
superficialni dorzalni ~i penisa ki potekata nad fascijo penisa, zbirata kri iz prepucija in kože penisa ter se vlivata v zunanje pudendalne vene sin. venae dorsales superficiales penis;
suprakardinalna ~ embrionalna, parna vena, ki vodi kri iz embrijeve telesne stene preko interkostalnih ven, kasneje pa se razvije v veno azigos oziroma veno hemiazigos sin. vena supracardinalis;
supraorbitalna ~ ki poteka na čelu lateralno od supratrohlearnih ven in z njimi sestavlja angularno veno sin. vena supraorbitalis;
supraskapularna ~ ki spremlja supraskapularno arterijo in se vliva v zunanjo jugularno veno ali v subklavijsko veno sin. vena suprascapularis;
supratrohlearne ~e ki zbirajo kri iz medialnih delov čela in s supraorbitalno veno sestavljajo angularno veno sin. venae supratrochleares;
terminalna ~ zgornja talamostriatna → vena;
timpanične ~e ki zbirajo kri iz srednjega ušesa, tvorijo po prehodu skozi petrotimpanično fisuro venski preplet v bližini temporomandibularnega sklepa in se vlivajo v retromandibularno veno sin. venae tympanicae;
torakoakromialna ~ ki spremlja torakoakromialno arterijo in se vliva v subklavijsko veno sin. vena thoracoacromialis;
torakodorzalna ~ ki spremlja torakodorzalno arterijo in se vliva v aksilarno veno sin. vena thoracodorsalis;
torakoepigastrične ~e dolge, superficialne vene v anterolateralnem predelu trupa, ki se izlivajo v lateralno torakalno veno in femoralno veno sin. venae thoracoepigastricae;
trabekularne ~e ki potekajo v vraničnih trabekulah in se izlivajo v splenično veno sin. venae trabeculares;
trahealne ~e ki zbirajo kri iz traheje in se vlivajo v brahiocefalno veno sin. venae tracheales;
transverzna facialna ~ ki spremlja transverzno facialno arterijo in se vliva v retromandibularno veno ali povrhnjo temporalno veno sin. vena transversa faciei, vena transversa facialis;
transverzna obrazna ~ transverzna facialna → vena;
transverzne cervikalne ~e transverzne vratne → vene;
transverzne vratne ~e ki spremljajo transverzno vratno arterijo in se vlivajo v zunanjo jugularno veno ali v subklavijsko veno sin. venae transversae cervicis;
Trolardova ~ anastomotska zgornja → vena;
ulnarni ~i ki spremljata ulnarno arterijo in se v višini komolca združita z radialnima venama ter sestavljata brahialni veni sin. venae ulnares;
umbilikalna ~ prvobitna embrionalna parna vena, ki vodi oksigenirano kri iz placente skozi jetra ali mimo jeter skozi venski duktus v srce sin. popkovna dovodnica, popkovnična dovodnica, vena umbilicalis;
uterine ~e ki potekajo od venskega uterinega pleksusa do notranje iliakalne vene sin. venae uterinae;
velika cerebralna ~ ki nastane z združitvijo notranjih cerebralnih ven in se izliva v sinus rectus ter drenira venozno kri iz globine hemisfer sin. vena cerebri magna;
velika kardialna ~ ki zbira kri iz sternokostalnih površin ventriklov, poteka od srčnega apeksa po sprednjem interventrikularnem sulkusu v koronarni sulkus levo in navzad ter se vliva v začetni del koronarnega sinusa sin. vena cardiaca magna;
velika možganska ~ velika cerebralna → vena;
velika safenska ~ superficialna vena na spodnjih udih, ki poteka od hrbtišča noge po medialni strani spodnjega uda na sprednjo stran stegna, kjer se malo pod ingvinalnim ligamentom (safenski hiatus) izliva v femoralno veno sin. vena saphena magna;
velika srčna ~ velika kardialna → vena;
~ azigos neparna vena ob desni strani hrbtenice, pritok zgornje votle vene sin. vena azygos;
~ hemiazigos ki poteka po levi strani hrbtenice skozi diafragmo v prsno votlino in se izliva v veno azigos sin. vena hemiazygos;
~ solzne žleze lakrimalna → vena;
~e beločnice → vene sklere;
~e medpljučja mediastinalne → vene;
~e mehurja vezikalne → vene;
~e obušesne slinavke parotidne → vene;
~e očesne veznice konjunktivalne → vene;
~e sapnika trahealne → vene;
~e sklere ki zbirajo kri iz sklere in se vlivajo v sprednje ciliarne vene sin. venae sclerales;
~e timusa drobne vene, ki zbirajo kri iz timusa in se vlivajo v levo brahiocefalno veno sin. venae thymicae;
vertebralna ~ ki izvira iz subokcipitalnega venskega prepleta, spremlja vertebralno arterijo skozi vertebralne foramne do šestega vratnega vretenca in se izliva v brahiocefalno veno sin. vena vertebralis;
vezikalne ~e ki potekajo od venskega vezikalnega pleksusa do notranje iliakalne vene sin. venae vesicales;
vitelinska ~ omfalomezenterična → vena;
vmesna podlaktna ~ superficialna vena na volarni strani podlakta, ki izvira iz palmarnega venskega pleksusa, ascendira po sredini podlakta proti komolcu, kjer se izliva bodisi v cefalno bodisi v bazilično veno ali pa se razcepi in izliva v obe, lahko pa se pridruži srednji kubitalni veni sin. vena mediana antebrachii;
vortikozne ~e štiri vene, ki predrejo beločnico in drenirajo venozno kri iz žilnice v zgornjo oftalmično veno sin. venae vorticosae;
vranična ~ splenična → vena;
zadajšnja interventrikularna ~ del srednje interventrikularne vene, ki poteka po zadajšnjem interventrikularnem sulkusu sin. vena interventricularis posterior;
zadajšnja ~ uhlja posteriorna avrikularna → vena;
zadajšnje hrbtenjačne ~e posteriorne spinalne → vene;
zadajšnje interkostalne ~e ki spremljajo posteriorne interkostalne arterije in se večinoma vlivajo v veno azigos, veno hemiazigos in akcesorno veno hemiazigos, razen prve, ki se vliva v brahiocefalno ali vertebralno veno, ter druge do tretje, ki se vlivata v zgornjo desno ali levo interkostalno veno sin. venae intercostales posteriores;
zadajšnji medkostni ~i posteriorni interosalni → veni;
zatilna ~ okcipitalna → vena;
zavorna ~ ki ima v steni vzdolžne ali krožne gladkomišične blazinice, včasih iz epiteloidnih celic, in lahko zavira odtok krvi iz kapilar;
zgornja drobovna ~ zgornja mezenterična → vena;
zgornja horoidna ~ ki zbira kri iz horoidnega pleksusa tretjega in lateralnega ventrikla, hipokampusa, forniksa in kaloznega korpusa, z zgornjo talamostriatno veno tvori notranjo cerebralno veno sin. vena choroidea superior;
zgornja kardinalna ~ prekardinalna → vena;
zgornja labialna ~ ki zbira kri iz zgornje ustnice in se vliva v facialno veno sin. vena labialis superior;
zgornja laringealna ~ ki zbira kri iz grla in se vliva v zgornjo tiroidno veno sin. vena laryngea superior;
zgornja leva interkostalna ~ ki nastane z združitvijo druge in tretje, lahko tudi četrte leve posteriorne interkostalne vene, poteka pred aortnim arkusom in se vliva v levo brahiocefalno veno sin. vena intercostalis superior sinistra;
zgornja leva medrebrna ~ zgornja leva interkostalna → vena;
zgornja mezenterična ~ ki drenira venozno kri iz področja, ki ga prehranjuje zgornja mezenterična arterija, poteka od mezenterija desno od zgornje mezenterične arterije za vrat pankreasa, kjer se združi s splenično veno in formira portalno veno sin. vena mesenterica superior;
zgornja očesna ~ zgornja oftalmična → vena;
zgornja oftalmična ~ ki se pričenja ob medialnem očesnem kotu, kjer anastomozira z venami lasišča in angularno veno ter poteka v orbiti navzad in se združi s spodnjo oftalmično veno ali pa izliva samostojno v kavernozni sinus sin. vena ophthalmica superior;
zgornja rektalna ~ ki drenira venozno kri iz venskega rektalnega pleksusa preko spodnje mezenterične vene v portalni krvni obtok sin. vena rectalis superior;
zgornja ščitnična ~ zgornja tiroidna → vena;
zgornja talamostriatna ~ ki zbira kri iz talamusa in kavdatnega nukleusa ter poteka v žlebu med njima, z zgornjo horoidno veno sestavlja notranjo cerebralno veno sin. vena thalamostriata superior, vena terminalis;
zgornja tiroidna ~ ki zbira kri iz zgornjega dela ščitnice in grla ter se vliva v notranjo jugularno veno ali v facialno veno sin. vena thyroidea superior;
zgornja ~ grla zgornja laringealna → vena;
zgornja ~ kava zgornja votla → vena;
zgornja votla ~ ki drenira venozno kri iz področja glave in vratu, zgornjih udov, stene prsnega koša ter pri ženski iz mlečne žleze, nastane z združitvijo brahiocefalnih ven v sprednjem mediastinumu in se izliva v desni atrij sin. velika zgornja dovodnica, vena cava superior;  prim. sindrom zgornje votle vene;
zgornje epigastrične ~e vene, ki spremljajo zgornjo epigastrično arterijo, zbirajo kri predvsem iz zgornjega dela sprednje trebušne stene in se izlivajo v notranjo torakalno veno sin. venae epigastricae superiores;
zgornje frenične ~e drobne vene, ki zbirajo kri iz zgornje površine torakalne prepone in se vlivajo v veno azigos in veno hemiazigos sin. venae phrenicae superiores;
zgornje palpebralne ~e ki zbirajo kri iz zgornje veke in se vlivajo v angularno veno sin. venae palpebrales superiores;
zgornji glutealni ~i ki spremljata zgornjo glutealno arterijo, vstopata v medenico skozi suprapiriformni foramen in se vlivata v notranjo iliakalno veno sin. venae gluteae superiores;
zgornji zadnjični ~i zgornji glutealni → veni;
zunanja iliakalna ~ ki je nadaljevanje skupne femoralne vene od ingvinalnega ligamenta do sakroiliakalnega sklepa, kjer se združi z notranjo iliakalno veno ter skupaj z njo tvori skupno iliakalno veno sin. vena iliaca externa, zunanja črevnična dovodnica;
zunanja jugularna ~ ki se pričenja v obušesni žlezi slinavki za spodnječeljustničnim kotom z združitvijo retromandibularne vene in posteriorne avrikularne vene, poteka po vratu navzdol in se izliva v subklavijsko, notranjo jugularno ali brahiocefalno veno sin. vena jugularis externa;
zunanja palatinalna ~ ki zbira kri iz nebnice in mehkega neba ter se vliva v facialno veno sin. vena palatina externa, vena palatina;
zunanja ~ nebnice zunanja palatinalna → vena;
zunanje nazalne ~e majhne ascendentne vene, ki se vlivajo v angularno in facialno veno sin. venae nasales externae;
zunanje pudendalne ~e ki spremljajo veje zunanjih pudendalnih arterij, se izlivajo v veliko safensko veno ter drenirajo venozno kri iz zunanjega spolovila sin. venae pudendae externae;
žolčnikova ~ cistična → vena Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek