vlákno -a  podolgovata, nitasta struktura ali podolgovata, nitasta celica ali akson  sin. fibra;  prim. nitje

Proste zveze:
poliamidno ~o;  

Stalne zveze:
faza 0/1/2/3/4 akcijskega potenciala miokardnega ~a, plato akcijskega potenciala miokardnega ~a, sklad živčnih ~en;  

Razložene stalne zveze:
argirofilno ~ retikulinsko → vlakno;
asociacijsko ~ akson, ki povezuje različne dele možganov ali hrbtnega mozga;
azbestna ~a delci azbesta, ki imajo dolžino vsaj trikrat večjo od premera in lahko povzročajo azbestozo, plevralne spremembe, mezoteliom plevre in bronhialni karcinom;
bazilarno ~ vsako od vezivnih vlakenc v spiralni membrani, katerih dolžina narašča od osnove proti konici kohlearnega duktusa sin. slušna struna;
belo skeletno mišično ~ ki vsebuje malo mitohondrijev in mioglobina ter se lahko hitro in močno krči le krajši čas na račun anaerobne glikolize;
belo živčno ~ mielinizirani → akson;
dentatorubralna ~a ki potekajo iz dentatnega jedra v rdeče jedro nasprotne strani sin. fibrae dentatorubrales;
eksterna anteriorna arkuatna ~a ki izvirajo iz arkuatnih jeder in vstopajo v male možgane skozi spodnji cerebelarni pedunkel sin. fibrae arcuatae externae anteriores;
eksterna posteriorna arkuatna ~a ki izvirajo iz akcesornega kuneatnega jedra in vstopajo v male možgane skozi spodnji cerebelarni pedunkel ter vodijo v male možgane impulze iz proprioceptorjev zgornjega uda sin. fibrae arcuatae externae posteriores, kuneocerebelarna proga, tractus cuneocerebellaris;
ekstrafuzalno mišično ~ skeletno mišično vlakno zunaj mišičnega vretena, ki omogoča motoriko;
elastično ~ vlakno iz elastike, sestavina medceličnine v nekaterih vezivih;
frontopontina ~a ki izvirajo iz skorje frontalnega lobusa, potekajo skozi sprednji krak interne kapsule in možganski krak ter se končujejo v pontinih jedrih sin. fibrae frontopontinae;
gladkomišično ~ gladkomišična → celica;
golo živčno ~ nemielinizirani → akson;
interdentalna ~a transseptalna → vlakna;
interna arkuatna ~a ki izvirajo iz kuneatnega in gracilnega jedra, potekajo ventromedialno, prestopajo na nasprotno stran in tvorijo dekusacijo medialnega lemniskusa sin. fibrae arcuatae internae;
intrafuzalno mišično ~ drobno skeletno mišično vlakno znotraj mišičnega vretena, ki ureja občutljivost mišičnih vreten;
Jamesova (T. N.) ~a trakci prevodnega tkiva v srcu;
kolagensko ~ vlakno iz kolagenskih vlakenc, sestavina medceličnine v večini veziv in opornin;
lečna ~a brezjedrne prozorne nitaste celične strukture, ki tvorijo lečno skorjo in lečno jedro (ponatalno rastejo iz epitelijskih celic lečnega ekvatorja) prim. lečna skorja, lečno jedro;
Mahaimova nodoventrikularna ~a srčnomišična vlakna, ki lahko prevajajo vzdraženje iz atrioventrikularnega nodusa v ventrikle mimo atrioventrikularnega snopa prim. akcesorna pot prevajanja;
mahasto ~ cerebelopetalni nevrit, ki dela sinapse z dendriti zrnastih celic v parenhimskih otočkih;
mielinizirano živčno ~ mielinizirani → akson;
miokardno ~ srčnomišično → vlakno;
mišično ~ skeletno mišično → vlakno;
mišično ~ tipa 1 skeletno mišično vlakno, revno z encimom ATPaza, večina pripada rdečim skeletnim mišičnim vlaknom;
mišično ~ tipa 2 skeletno mišično vlakno, bogato z encimom ATPaza, ustreza belim skeletnim mišičnim vlaknom;
mišično ~ tipa 2A skeletno mišično vlakno, bogato z encimom ATPaza, hitro krčljivo, njegova energijska presnova pa je bolj aerobna, in je malo utrudljivo;
mišično ~ tipa 2B skeletno mišično vlakno, bogato z encimom ATPaza, od vseh vlaken najhitreje krčljivo, ima najmanj mitohondrijev, je najbolj sposobno anaerobne glikolize in je hitro utrudljivo;
motorično ~ eferentni akson, ki prevaja impulze od osrednjega živčevja k mišičnim celicam;
Müllerjevo (H.) ~ radialni → gliocit;
nemielinizirano živčno ~ nemielinizirani → akson;
neutrudljiva ~a počasna skeletna mišična vlakna z veliko oksidativnih encimov in mioglobina, ki energijsko porabo pri kontrakciji krijejo predvsem z oksidativno presnovo maščobnih kislin;
parietotemporopontina ~a ki izvirajo iz skorje parietalnega in temporalnega lobusa, potekajo predvsem skozi sublentiformni in retrolentiformni del interne kapsule ter možganski krak in se končujejo v pontinih jedrih sin. fibrae parietotemporopontinae;
perforantno ~ cementa Sharpejevo → vlakno;
plezalno ~ cerebelopetalni nevrit, ki ovija perikarion in dendrite Purkynjevih celic in dela tam sinapse;
prečna pontina ~a ki izvirajo v pontinih jedrih bazilarnega dela ponsa, vstopajo v srednji cerebelarni pedunkel, se končujejo v neocerebelumu in predstavljajo posredne povezave med velikimi in malimi možgani sin. fibrae pontis transversae;
prekolagensko ~ retikulinsko → vlakno;
progastomišično ~ skeletno ali srčno mišično vlakno;
Purkynjeva ~a končne veje srčne prevodne mišičnine;
rdeče skeletno mišično ~ skeletno mišično vlakno, bogato z mioglobinom, sarkoplazmo in mitohondriji, z dobro razvito oksidativno presnovo, ki se lahko dalj časa počasneje in ponavljano krči;
retikulinsko ~ vlakno iz retikulina, sestavina medceličnine v retikularnem vezivu in na meji med vezivi in drugimi tkivi;
senzibilno ~ aferentni akson, ki prevaja impulze od receptorjev v osrednje živčevje;
Sharpeyjevo ~ grobo kolagensko vlakno, ki povezuje periost zobnega alveola skozi alveolarne membrano z obodnimi lamelami cementa sin. fibra perforans cementalis;
sivo živčno ~ nemielinizirani → akson;
skeletno mišično ~ zelo dolga sincicijska sestavina skeletne mišičnine;
skeletnomišično ~ skeletno mišično → vlakno;
srčno mišično ~ progasto vlakno s centralnimi jedri v srčni mišičnini, sestavljajo ga srčnomišične celice, ki so med seboj v stiku s stičnicami;
srčnomišično ~ srčno mišično → vlakno;
Tomesovo ~ podaljšek odontoblasta v dentinski cevčici;
transseptalna ~a kolagensko nitje, ki poteka med zoboma nad interdentalnim kostnim septumom in je vloženo v cement sosednjih zob;
vezivna ~a sestavina medceličnine veziv in opornin (kolagenska, elastična in retikulinska vlakna);
~a delitvenega vretena v vretenasto strukturo združeni mikrotubuli, na katere se v metafazi pritrdi kromosom in sodelujejo pri razdvajanju in potovanju kromatid v nova jedra sin. mikrotubuli delitvenega vretena;
živčno ~ → akson (1);
živčna ~a A motorična in senzorična mielinizirana živčna vlakna somatskih živcev, ki se razvrstijo v štiri podskupine (Aα, Aβ, Aγ, Aδ) glede na premer, hitrost prevajanja in vrsto efektorja oziroma receptorja (razpon premerov vlaken A vseh štirih podskupin skupaj je od 1 do 20 µm, razpon hitrosti prevajanja pa od 12 do 120 m/s);
živčna ~a Aδ senzorična mielinizirana vlakna s premerom od 1 do 5 µm, katerih hitrost prevajanja je od 12 do 30 m/s, oživčujejo bolečinske receptorje in receptorje za mraz ter vročino;
živčna ~a B preganglijska mielinizirana vlakna vegetativnih živcev s premerom od 1 do 3 µm, katerih hitrost prevajanja je od 3 do 10 m/s;
živčna ~a C nemielinizirana živčna vlakna, ki oživčujejo bolečinske receptorje, receptorje za mraz in vročino ter visceralne receptorje, in postganglijska vlakna vegetativnih živcev, katerih premer je od 0,5 do 1 µm, hitrost prevajanja pa od 0,5 do 2 m/s Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek