vretênce -a  vsaka od 32—35 kosti hrbtenice, ki ima (razen prvih dveh) telo, lok in več odrastkov  sin. vertebra -e, vertebra -ae

Stalne zveze:
apikalni dentalni ligament drugega vratnega ~a, fenestracija ~a, fuzija vretenc, lok ~a, mamilarni procesus ~a, pedikel ~a, posteriorni elementi ~a, prečni odrastek ~a, rebrni odrastek ~a, sklepni odrastki vretenc, spinozni procesus ~a, (spodnji/zgornji) sklepni odrastek ~a, stranski odrastek ~a, stranski procesus ~a, telo ~a, transverzalni odrastek ~a, trnasti odrastek ~a, tuberkuloza ~a, uncinatni procesus cervikalnega ~a, zob drugega vratnega ~a;  

Razložene stalne zveze:
cervikalna ~a vratna → vretenca;
drseče ledveno ~ → spondilolisteza;
kokcigealna ~a trtična → vretenca;
križna ~a 5 vretenc v križnem delu hrbtenice, ki se pri odraslem zrastejo v križnico (vretenca S1−S5) sin. vertebrae sacrales;
ledvena ~a 5 vretenc ledvenega dela hrbtenice (vretenca L1−L5) sin. vertebrae lumbales;
lumbalna ~a ledvena → vretenca;
prsna ~a 12 vretenc v prsnem delu hrbtenice (vretenca T1−T12) sin. vertebrae thoracicae;
sakralna ~a križna → vretenca;
sesedeno ~  kompresijski zlom vretenca;
štrleče ~ → vertebra prominens;
torakalna ~a prsna → vretenca;
trtična ~a 4 do 5 vretenc, ki zrasla in rudimentarna tvorijo trtico (vretenca Co1−Co5) sin. vertebrae coccygeae;
vratna ~a sedem vretenc v vratu, ki sestavljajo okostje vratu (vretenca C1−C7) sin. vertebrae cervicales Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek