zdrávljenje -a  različni postopki in uporaba zdravil za povrnitev zdravja ali izboljšanje prizadetih telesnih ali duševnih funkcij  sin. kurativa, terapija, therapia;  prim. primarna preventiva

Proste zveze:
akupunkturno ~, akutno ~, ambulantno ~, bolnišnično ~, celostno ~, dietno ~, holistično ~, hormonsko ~, hospitalno ~, indikator uspešnosti ~a, insulinsko ~, kompleksno ~, kontinuirano ~, operativno ~, poliklinično ~, pooperacijsko ~, predoperacijsko ~, protibakterijsko ~, protibolečinsko ~, regionalno hpertermično ~ s citostatiki, tekočinsko ~, toplotno ~, trajno ~ s kisikom na domu, vzdrževalno ~, začetno ~, ~ na domu, ~ s sklerozacijo, ~ z dendritičnimi celicami, ~ z ležanjem, ~ z obsevanjem;  

Stalne zveze:
kolitis povezan z antibiotičnim ~em, prekinitev ~a, socialnoandragoški model ~a alkoholizma;  

Razložene stalne zveze:
ablativno endokrino ~ operacijska odstranitev kake endokrine žleze ali uporaba sredstev, ki zavrejo funkcijo določene endokrine žleze;
agresivno ~ udarno, odločno zdravljenje, ki je lahko združeno s tveganjem, bolečinami, operacijami;
celično ~ zdravljenje z uporabo matičnih celic, pri čemer te ponavadi usmerijo v razvoj v različne končno diferencirane celične tipe, ki jih potrebujejo za nadomestilo okvarjenih celic ali popravilo tkiv sin. celična terapija, terapija s celicami;  prim. napredno zdravljenje;
diferentno ~ zelo učinkovito zdravljenje, ki lahko povzroča stranske učinke;
endodontsko ~ → zdravljenje koreninskih kanalov;
endokavitarno ~ vnašanje zdravila v naravno ali patološko telesno votlino;
endokrino ~ endokrina → terapija;
eradikacijsko ~ farmakoterapija in drugi postopki za eradikacijo (dekolonizacijo) mikroorganizma (npr. Helicobacter pylori, MRSA) sin. eradikacijska terapija;
etapno ~ načelo vojne sanitete, po katerem se ranjenci in/ali bolniki postopno triažirajo in zdravijo od bojišča do bolnišnice;
etiološko ~ vzročno → zdravljenje;
fibrinolitično ~ → raztapljanje krvnega strdka;
fizikalno ~ zdravljenje bolezni ali poškodb ter rehabilitacija posledic poškodb ali bolezni z uporabo fizikalnih sredstev (npr. svetlobo, toploto, hladom, elektriko, terapevtskimi vajami in mehanskimi napravami) in včasih farmacevtskih sredstev;
fluorescenčno vodeno kirurško ~ uporaba fluorescentnega označevalca (npr. 5-ALA) za detekcijo tumorskega tkiva, ki se kirurško radikalno odstrani;
gensko ~ vektorski vnos specifičnega (terapevtskega) gena oziroma specifičnega odseka DNA v somatsko ali germinalno celico z namenom popraviti kako specifično napako (nadomeščanje odsotne genske funkcije, popravljanje ali izključitev napačne genske funkcije, ojačenje oslabele genske funkcije) sin. genska terapija;  prim. alipogen tiparvovek, sistem CRISPR/Cas9;
gensko ~ in vivo vnašanje specifičnih genov v specifično tkivo organizma s parenteralno aplikacijo virusnih ali nevirusnih vektorjev prim. alipogen tiparvovek;
gensko ~ matičnih celic ex vivo odvzem matičnih celic iz organizma, genska manipulacija in vitro ter vrnitev celic v organizem;
indukcijsko ~ indukcijska → kemoterapija;
insulinsko komatozno ~ insulinska komatozna → terapija;
intenzivno ~ zdravljenje bolnikov, ki so jim odpovedale življenjsko pomembne funkcije (potreben je neprekinjen monitoring in aparaturna ter farmakoterapevtska podpora delovanju organov, kot npr. podpora delovanju srca, obtočil, dihal in ledvic);
izkustveno ~ predpis zdravil na podlagi raziskovalnih dokazov in predvidene etiologije bolezni brez dodatnih diagnostičnih ukrepov, ki bi potrdili etiologijo bolezni;
konservativno ~ zdravljenje brez operacije sin. konservativa, konservativna terapija;
koreninsko ~ → zdravljenje koreninskih kanalov;
malomarno ~ kaznivo dejanje, ki ga stori zdravnik, ki pri opravljanju svoje zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke ter povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje prim. malomarnost;
nadomestno ~ zdravljenje z zdravili, ki farmakološko učinkujejo podobno kot izpadli naravni dejavnik (npr. hormon) sin. substitucijska terapija;
napredno ~ gensko zdravljenje, celično zdravljenje in zdravljenje s pripravki tkivnega inženirstva;
obvezno ~ ki je po predpisih države obvezno;
paliativno ~ ki blaži simptome in ne zdravi bolezni same, zlasti kadar specifično zdravljenje ni več možno;
podporno ~ dodatno zdravljenje ob vzročnem zdravljenju, zdravljenje neželenih učinkov specifične terapije in psihosocialna podpora;
predbolezensko ~ zdravljenje dokazane viremije pred razvojem simptomatske okužbe;
profilaktično antibiotično ~ dajanje antibiotika pred kirurškim posegom za preprečitev okužbe;
profilaktično ~ preprečevanje morebitne okužbe z ustrezno farmakoterapijo sin. preventivna terapija;
radikalno ~ široka operacijska odstranitev malignoma in okolnega tkiva ter regionalnih bezgavk;
regionalno ~ zdravljenje bolezni na določenem področju telesa;
regionalno hipertermično ~ umetno povzročeno lokalno zvišanje tkivne temperature zaradi zdravljenja (npr. pri nekaterih malignih novotvorbah za povečanje občutljivosti za radioterapijo ali kemoterapijo) prim. terapevtska → hipertermija;
simptomatsko ~ zdravljenje simptomov, ne pa vzroka bolezni;
sistemsko ~ zdravljenje več organov in organskih sistemov hkrati (večinoma z intravensko aplikacijo zdravil);
stopenjsko ~ bolečine zdravljenje bolečine v treh stopnjah (z neopiatnimi analgetiki, s šibkimi opiati, z močnimi opiati);
tarčno ~ zdravljenje z učinkovinami in (nano)tehnologijami, katerih delovanje je usmerjeno proti določenemu tipu rakavih celic;
temeljno ~ star. zdravljenje z imunomodulirajočimi antirevmatiki prim. imunomodulirajoči antirevmatiki;
trombolitično ~ raztapljanje krvnih strdkov z aktivatorji plazminogena (npr. s streptokinazo, urokinazo, rekombinantnimi aktivatorji plazminogena);
vzročno ~ zdravljenje z učinkovitimi zdravili, ki so usmerjena na vzrok oziroma na povzročitelja bolezni (npr. insulin pri sladkorni bolezni, penicilin pri škrlatinki) sin. kavzalna terapija;
~ anti-VEGF → terapija anti-VEGF;
~ koreninskih kanalov zobozdravstveni postopki na področju zobne pulpe in koreninskih kanalov (npr. pulpektomija, polnitev koreninskega kanala) prim. endodontija;
~ na domu medicinska oskrba bolnika (predvsem kroničnega ali umirajočega) na bolnikovem domu, tako da zdravnik prihaja na hišni obisk in ne bolnik v ambulanto;
~ s celicami celično → zdravljenje;
~ s PUVA peroralno dajanje psoralenov in kasnejše obsevanje z dolgovalovno ultravijolično svetlobo za zdravljenje psoriaze (ta vrsta fotokemoterapije se ne uvršča k fotodinamični terapiji)  prim. fotodinamična terapija;
~ s šoki agresivni pretres humoralnega in nevrovegetativnega ravnovesja s terapevtskim namenom, zlasti pri nekaterih duševnih motnjah (npr. kardiazolski šok, elektrokonvulzivna in insulinska komatozna terapija);
~ s kelacijo železa zdravljenje hemokromatoze z aplikacijo kelatorjev za železo;
~ z mezenhimskimi matičnimi celicami 1. lokalno vbrizgavanje mezenhimskih matičnih celic, pridobljenih iz lastnega kostnega mozga, za regeneracijo hrustanca, kite ali kosti 2. sistemska aplikacija alogenskih mezenhimskih matičnih celic za zaviranje avtoimunskih procesov;
~ z RePUVA istočasno zdravljenje z retinoidi, psoraleni in ultravijoličnim sevanjem A Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek